Rampen

Slachtoffer worden van een ramp kan overweldigend zijn. Je wordt plots geconfronteerd met een onverwachte situatie waar je zelf weinig impact op hebt. De schade kan groot zijn. Je veiligheidsgevoel kan een flinke deuk krijgen en je weet misschien niet goed wat je moet doen. Dat is normaal.

  Wat kan je zelf doen?

Praat erover

Zoek steun bij iemand bij wie je terechtkan. Vrienden, familie, buren,… kunnen naar je luisteren en je bijstaan. Door erover te praten, kan je samen overleggen of en hoe je best hulp zoekt en hoe je verder bijgestaan wil worden, bijvoorbeeld door professionele hulp te zoeken.

Zorg voor jezelf

Rampen veroorzaken vaak heftige emoties. Zulke gevoelens zijn normaal. De meeste mensen reageren echter goed bij een dergelijke crisis. Over het algemeen blijven mensen kalm en zorgen ze voor goed voor zichzelf en anderen. 

Je kan informatie zoeken, maar bedenk dat informatiekanalen bij een ramp buiten werking kunnen zijn en dat er voorrang wordt gegeven aan de communicatie van de hulpdiensten. Bij een ramp kan  het noodnummer van het crisiscentrum worden geopend. Via www.crisiscentrum.be blijf je op de hoogte van alle ontwikkelingen en nieuws over de ramp.

Ook media verspreiden richtlijnen voor de bevolking bij rampen. Het is belangrijk om deze op te volgen (bijvoorbeeld ramen en deuren sluiten, binnen blijven, …)

Wie gewond is, gaat best naar het ziekenhuis of een dokter en laat een verslag opmaken van de verwondingen.

Hoe verwerk je een ingrijpende gebeurtenis?

Hoe omgaan met vragen van kinderen en jongeren?

Kinderen en jongeren vormen een kwetsbare groep bij rampen. Vaak zitten ze met vragen en weten ze niet goed wat te doen met hun emoties. Wees daarom extra attent voor hun vragen. Kinderen willen vaak vooral weten of de mensen die ze kennen veilig zijn.

Een ramp kan bij hen heftige gevoelens teweegbrengen, zoals angst, woede en onzekerheid. Erken als volwassene deze gevoelens en luister naar vragen. Kinderen en jongeren ervaren vooral steun als volwassenen kalm zijn en open en eerlijk over hun eigen gevoelens praten.  

Kinderen en jongeren kunnen anoniem terecht bij Awel. Je kan bellen naar het gratis nummer 102, mailen naar brievenbus@awel.be of chatten via www.awel.be.  

brochure kinderen schokkende gebeurtenis

Doe aangifte bij je verzekering of het rampenfonds

Afhankelijk van de aard van de schade kan je terecht bij je eigen verzekering of bij het Vlaams rampenfonds.

Meer informatie over verzekeringen

  Wie kan je helpen?

Crisiscentrum

Voor informatie kan je terecht bij het crisiscentrum via www.crisiscentrum.be of via het nummer 1771.  

Bij een grote ramp wordt in de onmiddellijke omgeving van de plaats van de ramp een onthaalcentrum geopend dat voor opvang zorgt. Ook daar kan je terecht voor hulpverlening. 

Tele-onthaal of Awel

Bij Tele-Onthaal kan je anoniem je verhaal kwijt op het gratis nummer 106 of via de chat op www.tele-onthaal.be

Kinderen en Jongeren kunnen anoniem terecht bij Awel. Je kan bellen naar het gratis nummer 102, mailen naar brievenbus@awel.be of chatten via www.awel.be

Je huisarts

Je kan overwegen om je huisarts te betrekken als vertrouwenspersoon. Je huisarts kan luisteren en je helpen om de situatie uit te klaren en je eventueel doorverwijzen naar gepaste hulpverlening. Je huisarts kan ook (fysische en psychische) letsels vaststellen en eventueel een attest maken van arbeidsongeschiktheid.  

Indien nodig kan je tijdens het weekend of op feestdagen ook langsgaan bij een dokter van wacht of huisartsenwachtpost.

Slachtofferhulp van het CAW

Slachtofferhulp van het CAW kan je informatie geven, begeleiden, en administratief en emotioneel ondersteunen. Slachtoffers en hun omgeving ervaren verschillende emoties. CAW bieden een luisterend oor, denken mee en ondersteunen je waar mogelijk om de draad weer op te nemen. 

Dienst slachtofferonthaal bij de justitiehuizen

Als slachtoffer of nabestaande wil je weten wat er eventueel op gerechtelijk vlak gebeurt na de ramp.  De dienst slachtofferonthaal kan je informatie geven over je dossier (vanaf de feiten tot de strafuitvoering). Deze dienst kan je ook bijstaan en ondersteuning bieden tijdens de gerechtelijke procedure, bijvoorbeeld bij de teruggave van inbeslaggenomen stukken, bij de inzage van het dossier, bij zittingen van de rechtbank, ...  

  Misschien zoek je info over

Hoe kan ik (gewonde) familieleden vinden?

In chaos kan het even duren vooraleer je nieuws hebt over je familieleden. Als je ongerust bent, kan je bellen naar het crisiscentrum op het nummer 1771 dat in bepaalde crisissituaties wordt geactiveerd. Het crisiscentrum krijgt zo snel mogelijk informatie over de slachtoffers.  

Het duurt lang voor ik iets verneem over bekenden.

Misschien duurt het lang voor je iets verneemt van familie of bekenden. Daar kunnen verschillende redenen voor zijn. Hoewel betrokken diensten bij een aanslag nauw samenwerken, kan het even duren voor er nieuws over slachtoffers bekend is. Er wordt enkel informatie over slachtoffers vrijgegeven als er 100% zekerheid is over de juistheid van die info.

De pers bericht over slachtoffers, maar ik vernam nog niets over bekenden.

De pers geeft vaak al eerder info vrij dan officiële instanties. Dat komt omdat de pers andere kanalen gebruikt om aan informatie te komen, die officiële instanties soms onvoldoende betrouwbaar vinden. Officiële instanties communiceren enkel over slachtoffers als er 100% zekerheid is over de juistheid van informatie.

BE-Alert

Met BE-Alert verwittigt de overheid je meteen in een noodsituatie.

Naast info over de noodsituatie die je krijgt via (sociale) media of de hulpdiensten ter plaatse, kan BE-Alert je rechtstreeks informeren via sms, telefoon of e-mail. 

Een burgemeester, gouverneur of minister activeert BE-Alert om een bericht uit te sturen naar iedereen op wie de noodsituatie impact heeft.  Zo kunnen burgers snel aanbevelingen krijgen, bijvoorbeeld om ramen en deuren te sluiten bij een brand.

Om zo’n bericht te ontvangen, moet je je inschrijven op BE-Alert. Zo weet de overheid wie verwittigd moet worden.

Waar kan ik terecht als hulpverlener?

Hulpverleners kunnen terecht bij hun eigen werkgever voor ondersteuning na een interventie.

Zorg voor jezelf als hulpverlener

Hoe worden rampen aangepakt?

Op verschillende overheidsniveaus bestaan er tal van noodplannen voor de aanpak van rampen. Info over noodplanning en hoe dit werkt vind je op de website van het crisiscentrum