Arbeidsongeval

Arbeidsongevallen kunnen erg ingrijpend zijn en hebben vaak zware gevolgen voor slachtoffers en hun omgeving. Slachtoffers kunnen, al dan niet blijvende, fysieke letsels oplopen en zware revalidatie nodig hebben. Ze kunnen zich bang, boos of wantrouwig voelen.

  Wat kan je zelf doen?

Praat erover

Zoek steun bij iemand waar je terecht kan. Vrienden, familie, buren, … kunnen naar je luisteren en je bijstaan. Door erover te praten kan je samen overleggen hoe je best hulp zoekt en hoe je bijgestaan wil worden, bijvoorbeeld door professionele hulp te zoeken of door iemand te vragen met je mee te gaan om aangifte te doen.  

Zorg voor jezelf

Iedereen die slachtoffer werd van een arbeidsongeval gaat daar anders mee om. Gevoelens van angst, boosheid, verdriet of wantrouwen zijn normaal. Het gebeuren kan je dagelijks leven overhoop halen. Misschien vermijd je bepaalde situaties of mensen. Dat is normaal. 

Verzamel bewijsmateriaal

Bewijsmateriaal kan helpen om het verband tussen de schade en het ongeval vast te stellen (bv. operatieve verslagen, hospitalisatieverslagen, onderzoeksresultaten, opvolgingen, medische observaties, verpleegnota’s, enz.).   Vraag deze documenten op bij zorginstellingen, zorgverleners, of je huisarts en bewaar alle bewijsstukken van uitgaven gerelateerd aan het ongeval.

Doe aangifte bij de arbeidsongevallenverzekering

Informeer je werkgever onmiddellijk zodat aangifte kan gedaan worden bij de arbeidsongevallenverzekering. Enkel nadat er een aangifte is gebeurd, kan de verzekering tussenkomsten verlenen. De arbeidsongevallenverzekering dekt o.a. de medische kosten, tijdelijke en blijvende arbeidsongeschiktheid.

Doe aangifte bij Fedris

Als je werkgever geen arbeidsongevallenverzekering heeft of weigert aangifte te doen, kun je zelf aangifte doen bij Fedris. Bezoek hun website voor contactgegevens en instructies over het aangifteproces.

Denk na over aangifte bij de politie of de inspectie

Als je vermoedt dat de veiligheidsmaatregelen op je werkplek ontoereikend zijn, of als het arbeidsongeval veroorzaakt is door nalatigheid van je werkgever of derden, overweeg dan ook aangifte te doen bij de politie of de Inspectie van het Toezicht op het Welzijn op het Werk (TWW). Je hoeft dit niet alleen te doen; iemand die je vertrouwt kan je ondersteuning bieden. Aangifte doen kan niet alleen zorgen voor een gevoel van gerechtigheid, maar leidt er ook toe dat de verantwoordelijke instanties onderzoek kunnen doen naar de oorzaak en kunnen controleren of de veiligheidsnormen nageleefd worden.

Informeer je over een mogelijke schadevergoeding

Het uitgangspunt bij arbeidsongevallen is dat het slachtoffer vergoed moet worden door de arbeidsongevallenverzekering. Wanneer je meent dat de verzekering je onvoldoende vergoed heeft, kan je hierover betwisting voeren voor de arbeidsrechtbank. Let op: de arbeidsongevallenverzekering dekt niet alle schade (bv. in principe geen morele, esthetische of materiële schade). Voor deze schade kan je ook niet zonder meer terecht bij je werkgever. Weet dat arbeidsongevallen in ons recht anders behandeld worden dan medische ongevallen, verkeersongevallen,… Een werkgever geniet principieel van een "immuniteit" tegen dergelijke schadeclaims en dit zelfs al werd je in het zwart tewerk gesteld. Slechts in heel bepaalde gevallen is een schadeclaim mogelijk (in toepassing van art. 46 Arbeidsongevallenwet). In de wet zijn specifieke voorwaarden opgenomen.

Om te weten of je als slachtoffer van een arbeidsongeval nog recht hebt op een bijkomende schadevergoeding, boven op wat je van de arbeidsongevallenverzekering krijgt, laat je je dus best eerst adviseren door een advocaat.

 

  Wie kan je helpen?

Familie of vrienden

Neem iemand uit je omgeving in vertrouwen. Praat er vooral over met mensen die naar je blijven luisteren, ook al vertel je je verhaal steeds opnieuw. 

CAW in je buurt

Wanneer je beroep doet op het CAW, luisteren ze naar je vraag, proberen ze helder te krijgen wat mogelijke achterliggende oorzaken zijn en helpen ze zoeken naar oplossingen. Er zijn verschillende vormen van hulp mogelijk. Informatie en advies krijgen, maar ook langere begeleidingstrajecten, opvang of crisishulp zijn mogelijk.

Dienst slachtofferonthaal bij de justitiehuizen

Als je aangifte hebt gedaan bij de politie of bij de inspectie van het Toezicht op het Welzijn op het Werk, wil je weten wat er met je klacht gebeurt. De dienst slachtofferonthaal kan je informatie geven over je dossier (vanaf de indiening van de klacht tot de strafuitvoering). Deze dienst kan je ook bijstaan en ondersteuning bieden tijdens de gerechtelijke procedure, bijvoorbeeld bij de teruggave van overtuigingsstukken, de inzage van het dossier, zittingen van de rechtbank, ... 

Juridische eerstelijnsbijstand of een advocaat

Juridische eerstelijnsbijstand biedt praktische inlichtingen, juridische info en een eerste juridisch advies. Indien nodig word je doorverwezen naar een gespecialiseerde organisatie. Deze gratisgratis dienst, georganiseerd door de Commissie voor Juridische Bijstand, staat open voor iedereen, ongeacht je inkomen. Voor uitgebreid juridisch advies of als je je wil laten vertegenwoordigen in een strafrechtelijke procedure, kan je terecht bij een advocaat.

Via juridische tweedelijnsbijstand (vroeger pro deo) kan je een beroep doen op de tussenkomst van een advocaat die - afhankelijk van je financiële situatie - goedkoper of gratis is.

  Misschien zoek je info over

Wat is een arbeidsongeval?

Een arbeidsongeval is een ongeval dat een werknemer overkomt:

  • op de arbeidsplaats tijdens en door de uitvoering van een arbeidsovereenkomst
  • op het normale traject van of naar het werk

Je kent een slachtoffer in je omgeving

Iemand die een ingrijpende gebeurtenis heeft meegemaakt, is helemaal van slag en gedraagt zich vaak anders. Dit kan best verwarrend zijn. Je kan pijn, verdriet of kwaadheid van anderen niet wegnemen. Maar begrip tonen, aandacht geven en luisteren kan natuurlijk wel, ook als je geen pasklare oplossingen hebt. Er gewoon zijn, is al een enorme steun.

Een slachtoffer in je omgeving helpen

Ik werd slachtoffer van een arbeidsongeval in het buitenland.

Wanneer je slachtoffer wordt van een arbeidsongeval in het buitenland, weet je vaak niet goed waar je info kan vinden. Naast diensten in het buitenland zelf, kan je ook contact opnemen met een aantal diensten in België.

Slachtoffer in het buitenland