Grooming

Bij grooming legt een volwassene contact met minderjarigen via het internet om hen seksuele handelingen te laten verrichten of seksueel contact met hen te hebben. Vaak vertelt de volwassene niet dat hij of zij veel ouder is.

  Wat kan je zelf doen?

Praat erover!

Neem zo snel mogelijk iemand in vertrouwen. Heb je een vriend(in), een ouder, familie, een leerkracht, trainer waarbij je je veilig voelt? Vraag hem of haar dan om je te helpen. Je kan die persoon ook vragen mee te gaan naar de politie, dat maakt het soms makkelijker om je verhaal te vertellen.  

Je kan ook bij Child focus terecht.

Zorg voor jezelf

Iedereen gaat anders om met grooming. Het kan je kwaad, bang, verdrietig of onzeker maken. Grooming kan je leven overhoop halen. Misschien vermijd je bepaalde situaties of mensen. Dat is normaal.

hoe verwerk je een ingrijpende gebeurtenis

Verzamel bewijsmateriaal

Blokkeer de persoon meteen en meld het bij de website waarop je benaderd werd.

Verzamel zoveel mogelijk bewijs, dat kan helpen om de dader te identificeren. Bewijsmateriaal kan screenshots zijn van chatgesprekken, apps of websites. Verzamel alle berichten waaruit blijkt dat iemand met jou wil afspreken voor seks. Zorg bij screenshots ook dat je de URL van de website in beeld hebt.

Clicksafe: veilig internetten

Doe aangifte bij de politie

Als je aangifte doet van grooming, kan de politie onderzoeken wat er gebeurd is. Je kan je daarbij laten bijstaan door iemand die je vertrouwt. Aangifte vergroot de kans dat de feiten onderzocht worden en de daders gevat worden. Aangifte doen kan je een gevoel van rechtvaardigheid geven. 

Vanaf 2014 staat grooming in het strafwetboek als een strafbaar feit, ook als het enkel online gebeurt, voor zover het gaat over een meerderjarige en het slachtoffer nog geen 16 jaar is.

Meer uitleg over de gerechtelijke procedure

Meer informatie over een mogelijke schadevergoeding

  Wie kan je helpen?

Familie of vrienden

Neem iemand uit je omgeving in vertrouwen. Dit is misschien moeilijk,  maar als je zwijgt, geef je de dader de macht over je leven en kun je in een isolement raken.  Door dat isolement te doorbreken, pak je een stukje van de regie over je leven terug in eigen handen. Praat er vooral over met mensen die naar je blijven luisteren, ook al vertel je je verhaal steeds opnieuw. 

Awel

Op de website van Awel vind je als kind of jongere meer informatie. Lees ook wat je moet doen als iemand die je online kent in het echt met je wilt afspreken.

Aanspreekpersonen integriteit binnen jeugdorganisaties en sportclubs

Binnen jeugdorganisaties en sportclubs kan je de aanspreekpersoon integriteit (API) contacteren als er sprake is van integriteitsschending. Dit is elke vorm van lichamelijk, seksueel, moreel of psychisch gedrag waarvan jij vindt dat het over jouw grens gaat of over de grens van iemand anders. De API gaat aan de slag met wat jij vertelt. Elke melding wordt serieus genomen.

Slachtofferhulp van het CAW

Slachtofferhulp van het CAW kan je informatie geven, begeleiden, en administratief en emotioneel ondersteunen. Slachtoffer zijn van grooming en de nasleep ervan kan veel emoties (angst, kwaadheid, verdriet, …) teweegbrengen bij jou en je omgeving. CAW bieden je een luisterend oor, denken met je mee en ondersteunen je om de draad weer op te nemen.  

JAC (Jongerenaanbod van het CAW) 

Neem contact op met een JAC in je buurt. Zij beluisteren je verhaal, verkennen samen welke hulp je zoekt, wat je nodig hebt en wat haalbaar is. Het JAC kan je dan meer informatie geven over een passend begeleidingsaanbod. 

Dienst slachtofferonthaal bij de justitiehuizen

Als je aangifte hebt gedaan bij de politie, wil je weten wat er met je klacht gebeurt. De dienst slachtofferonthaal kan je informatie geven over je dossier (vanaf de indiening van de klacht tot de strafuitvoering). Deze dienst kan je ook bijstaan en ondersteuning bieden tijdens de gerechtelijke procedure, bijvoorbeeld bij de teruggave van overtuigingsstukken, de inzage van het dossier, zittingen van de rechtbank, ...  

Juridische eerstelijnsbijstand of een advocaat

Juridische eerstelijnsbijstand biedt praktische inlichtingen, juridische info en een eerste juridisch advies. Indien nodig word je doorverwezen naar een gespecialiseerde organisatie. Het is een gratis dienst, georganiseerd door de Commissie voor Juridische Bijstand, die toegankelijk is voor iedereen, ongeacht je inkomen.  

Voor uitgebreid juridisch advies of als je je wil laten vertegenwoordigen in een strafrechtelijke procedure, kan je terecht bij een advocaat.  

Via juridische tweedelijnsbijstand (vroeger pro deo) kan je beroep doen op de tussenkomst van een advocaat die - afhankelijk van je inkomen - goedkoper of gratis is.  

  Misschien zoek je info over

Hoe kun je grooming herkennen?

Heb je contact met iemand die je alleen online kent? Let dan op de signalen van grooming:

 • De groomer bouwt eerst een vertrouwensrelatie met je op. Gesprekken gaan bijvoorbeeld over hobby’s en interesses.
 • Langzaam krijgen de gesprekken een seksueel tintje. De groomer kan vragen naar je liefdesrelaties of seksueel advies geven.
 • De groomer vraagt steeds om een stapje verder te gaan. Bijvoorbeeld door intieme geheimen te delen, naaktfoto’s te sturen of seksuele handelingen uit te voeren voor de webcam. 
 • Als je wilt stoppen, kan een groomer dreigen om beelden van jou te verspreiden.

Handleidingen sociale media (instellingen aanpassen en problemen rapporteren)

Clicksafe: veilig internetten

Grooming voorkomen

 • Pas op als een onbekende online contact met je zoekt. Accepteer niet zomaar vriendschapsverzoeken.
 • Doet iemand zich voor als een bekende? Stel een vraag om te controleren of je hem of haar kent.
 • Gebruik online een nickname in plaats van je eigen naam.
 • Laat nergens online je adres, telefoonnummer of andere persoonlijke informatie achter.
 • Bedenk vooraf waar je eigen grenzen liggen in online contact. Bijvoorbeeld dat je stopt met chatten als iemand over seks begint.
 • Zeg ‘nee’ tegen verzoeken waar je niet aan mee wilt doen.
 • Afspreken met iemand die je alleen online kent? Ga naar een drukke plek en neem iemand mee.
 • Sla chatberichten op.

Clicksafe: veilig internetten

Hoe help je een kind?

Een ingrijpende gebeurtenis kan een diepe indruk achterlaten bij kinderen. Het is normaal dat kinderen daarna een tijdje uit hun doen zijn. Ieder kind reageert anders. Zij hebben net als volwassenen tijd nodig om een gebeurtenis te verwerken.

Een slachtoffer in je omgeving helpen

Is grooming strafbaar?

Grooming wordt strafbaar gesteld voor zover deze gedraging gepleegd wordt door een meerderjarige ten aanzien van een slachtoffer dat nog geen zestien jaar oud is.

Om strafbaar te zijn vereist de wetgever dat aan de min-zestienjarige online een voorstel tot ontmoeting wordt gedaan. Dit voorstel moet in zekere mate worden geconcretiseerd door handelingen die gericht zijn op het realiseren van de ontmoeting.

De dader heeft met de ontmoeting als doel seksuele misdrijven te plegen (aanranding van de eerbaarheid, verkrachting, openbare zedenschennis).

Als dat doel ontbreekt of niet bewezen is, kan er sprake zijn van een ander misdrijf met name cyberlokking.

Wat is cyberlokking?

Het lokken van minderjarigen via het internet met het oog op het plegen van een misdrijf, niet noodzakelijk met seksuele bedoelingen.