Proces aanslagen 22/3/2016

Op 12 september 2022 startte het proces van de aanslagen van Zaventem en Maalbeek.

Het openbaar ministerie, FOD Justitie en de gemeenschappen ontwikkelden samen een informatiebrochure voor slachtoffers en nabestaanden van de aanslagen van 22 maart 2016. Deze brochure wil de slachtoffers en hun naasten bijstaan tijdens het proces.

Op deze pagina vind je informatie over het hof van assisen en de ondersteuning die slachtoffers tijdens het proces kunnen krijgen, evenals praktische informatie over het proces.


Het hof van assisen

Het hof van assisen bestaat uit een voorzitter, twee rechters-assessoren en een jury.

Het hof zetelt in drie zittingen: 

 • De preliminaire zitting vond plaats op 12 september: de voorzitter van het hof van assisen stelt een lijst op van de getuigen die tijdens het proces zullen worden gehoord en bepaalt de volgorde waarin zij zullen worden gehoord. 
 • De zitting ter samenstelling van de jury vond plaats op 30 november 2022: de twaalf juryleden en de vierentwintig plaatsvervangers werden aangewezen.
 • De zitting ten gronde startte op 5 december 2022 en duurt tot de sluiting van de debatten. Tijdens deze zitting worden alle getuigen en deskundigen opgeroepen om hun getuigenis voor het hof te brengen en om de vragen van de rechters, juryleden of partijen te beantwoorden.

Ondersteuning van de slachtoffers tijdens het proces

De justitieassistenten van de dienst slachtofferonthaal kunnen je tijdens het hele proces ondersteunen en begeleiden.

Ze kunnen je informatie verstrekken over het verloop van het proces, de rol van de verschillende actoren, de materiële en praktische organisatie van het proces enz.

Je kan bij hen terecht wanneer je daar behoefte aan hebt, of het nu is om vragen te stellen over het proces of voor een luisterend oor. Zij kunnen jouw vragen en bezorgdheden doorgeven aan de gerechtelijke autoriteiten.

Zij kunnen je ook doorverwijzen of in contact brengen met andere gespecialiseerde diensten, waaronder slachtofferhulp, die onder meer psychosociale begeleiding kan verlenen.

Contact

Je kan de justitieassistenten bereiken via een specifiek telefoonnummer voor het proces: +32 (0)2 553 00 00 (maandag tot vrijdag, van 9.00 tot 17.00 uur)

Of via e-mail: proces2203@vlaanderen.be

Praktische informatie

Planning van de zittingen

De zittingen zullen in principe plaats vinden van maandag tot donderdag, van 9u00 tot 17u00 (met pauzes, onder meer voor de lunch).

Toegang tot de Justitia-site

De Justitia-site is gelegen aan de Bourgetlaan 22 te 1130 Brussel.

 • Met de trein: Het station Bordet ligt op 10 minuten wandelafstand van het gebouw.
 • Met de tram of bus:
  • De halte ‘Bourget’ bevindt zich op 10 minuten wandelafstand van de site Justitia
   • De Lijn : buslijn 471 en 272
   • MIVB: buslijn 12
   • MIVB : tramlijn 62 
  • De halte ‘Da Vinci’ bevindt zich op 15 minuten wandelafstand van de site Justitia
   • MIVB : tramlijn 55 en 62 
   • MIVB : buslijn 12, 65, 69 en 80 

          Meer informatie vind je op de websites mivb.be of delijn.be

 • Met de auto: als je op ‘Justitia’ zoekt, brengen applicaties zoals Waze of Google Maps je tot aan de ingang van het gebouw.

Personen met een accreditatie hebben gratis toegang tot een parking. Deze bevindt zich 400 meter voorbij de hoofdingang van de site, aan de rechterzijde.

Personen met een handicap kunnen op een speciaal aangewezen plaats voor de site worden afgezet.

Beveiliging

Iedereen die de Justitia-site betreedt, moet langs een aantal controles (scans en identiteitscontroles). Er is een prioritaire rij voor mensen met een handicap en hun eventuele begeleider. Personen met een accreditatie worden niet systematisch aan identiteitscontroles onderworpen.

Veiligheidsrichtlijnen:

 • Bagage is niet toegestaan op de Justitia-site en er is geen vestiaire in het gebouw.
 • Filmen of fotograferen is niet toegestaan op de site.
 • Geaccrediteerde personen mogen hun mobiele telefoon bijhouden, maar mogen die niet gebruiken in de zittingszalen (stille modus). Andere personen moeten hun telefoon in de kluisjes bij de ingang van het gebouw achterlaten.
 • Er mag geen enkele vloeistof worden binnengebracht op de site (dranken, parfum, hydro-alcoholische gel,…). Dranken kunnen ter plaatse worden gekocht (drankautomaat).
 • Voor wat voeding betreft, is het enkel toegelaten om vaste voeding mee te brengen (dus geen soep, vruchtenmoes, e.d.m.). Het is wel mogelijk om ter plaatse snacks te kopen (snackautomaat) of een maaltijd te bestellen (voor 10u ’s morgens via de kiosken in de hoofdgang).

Accreditatie

Als slachtoffer heb je de mogelijkheid om een accreditatie te krijgen die je toegang geeft tot de parking en die de toegang tot de Justitia-site en de zittingszalen vergemakkelijkt. Je kan dit nog online aanvragen (zie de brief die je hierover gekregen hebt) of op de Justitia-site.

De geaccrediteerde personen die op de Justitia-site aanwezig zijn, zijn herkenbaar aan gekleurde neklinten:

 • Groen: burgerlijke partij die contact met de pers aanvaardt (beeld en interview)
 • Rood: burgerlijke partij die contact met de pers weigert (beeld en interview)
 • Wit: slachtoffer dat zich geen burgerlijke partij heeft gesteld (+ groen of rood)
 • Geel: advocaat
 • Oranje: pers
 • Blauw: gerechtelijk personeel en justitieassistent

Zalen van het proces

De Justitia-site bestaat uit een hoofdzittingszaal met een capaciteit van 170 personen. 

Om het grote aantal burgerlijke partijen, hun advocaten en eventueel hun familieleden te kunnen ontvangen, worden zeven relaiszalen ingericht. Er is een rechtstreekse verbinding tussen de relaiszalen en de hoofdzittingszaal (beeld en geluid), in beide richtingen. De burgerlijke partijen en hun advocaten kunnen zich vanuit deze relaiszalen dus tot het hof wenden.

Aan de ingang van het gebouw zijn twee zalen voor het publiek ingericht zodat het publiek de rechtstreekse uitzending van de zitting (beeld en geluid) kan volgen. In deze zalen is echter geen interactie met de hoofdzittingszaal mogelijk.

Tolken voor de debatten

De zitting verloopt in het Frans maar wordt simultaan vertaald in het Nederlands en het Engels.

De burgerlijke partijen kunnen om een tolk in een andere taal verzoeken voor de dagen waarop ze op de zitting aanwezig zullen zijn. Dit verzoek moet vooraf via e-mail aan de griffie van het hof van assisen worden gericht: assises.bruxelles.justitia@just.fgov.be

 

Voor alle vragen over het proces kan je contact opnemen met de dienst slachtofferonthaal.

Telefoon: +32 (0)2 553 00 00 (maandag tot vrijdag, van 9.00 tot 17.00 uur)

E-mail: proces2203@vlaanderen.be