Aardbeving Marokko september 2023

De aardbeving in Marokko heeft veel slachtoffers gemaakt. Je wordt plots geconfronteerd met een onverwachte situatie waar je zelf weinig aan kan doen. Je kan een naaste verliezen en je maakt je misschien zorgen om je veiligheid en gezondheid of die van je naasten. De schade aan huizen en bezittingen kan groot zijn en het kan dat je niet goed weet wat je moet doen. Dat is normaal.

  Wat kan je zelf doen?

Praat erover

Zoek steun bij iemand bij wie je terechtkan. Vrienden, familie, buren,… kunnen naar je luisteren en je bijstaan. Door erover te praten, kan je samen overleggen of en hoe je best hulp zoekt en hoe je verder bijgestaan wil worden.

Zorg voor jezelf

Rampen zoals aardbevingen veroorzaken vaak heftige emoties, zoals angst, woede en onzekerheid. Zulke gevoelens zijn normaal.

Je kan informatie zoeken, maar bedenk dat informatiekanalen bij een ramp buiten werking kunnen zijn en dat er voorrang wordt gegeven aan de communicatie van de hulpdiensten.

Ook media verspreiden richtlijnen voor de bevolking bij rampen. Het is belangrijk om deze op te volgen (bijvoorbeeld een regio verlaten omwille van (instortings)gevaar).

Hoe verwerk je een ingrijpende gebeurtenis?

Hoe omgaan met vragen van kinderen en jongeren?

Kinderen en jongeren vormen een kwetsbare groep bij rampen. Ook zij zitten vaak met vragen en weten niet goed wat te doen met hun emoties. Wees daarom extra attent voor hun vragen. Kinderen willen vaak vooral weten of de mensen die ze kennen veilig zijn.

Een ramp kan bij hen heftige gevoelens teweegbrengen, zoals angst, woede en onzekerheid. Erken als volwassene deze gevoelens en luister naar vragen. Kinderen en jongeren ervaren vooral steun als volwassenen kalm zijn en open en eerlijk over hun eigen gevoelens praten.  

Kinderen en jongeren kunnen anoniem terecht bij Awel. Je kan bellen naar het gratis nummer 102, mailen naar brievenbus@awel.be of chatten via www.awel.be

Kinderen, slachtoffer van een schokkende gebeurtenis (folder CAW) >> 

  Wie kan je helpen?

Crisiscentrum

Het crisiscentrum van Buitenlandse Zaken heeft een noodhulplijn ingesteld voor Belgen en hun naasten ter plaatse: +32 2 501 40 00. Wanneer deze noodhulplijn niet meer actief is, is de FOD Buitenlandse Zaken tijdens de werkuren, en voor dringende consulaire dienstverlening ook daarbuiten, telefonisch bereikbaar. Op hun website vindt u een overzicht van de diensten en hun openingsuren.

Tele-onthaal of Awel

Bij Tele-Onthaal kan je anoniem je verhaal kwijt op het gratis nummer 106 of via de chat op www.tele-onthaal.be

Kinderen en Jongeren kunnen anoniem terecht bij Awel. Je kan bellen naar het gratis nummer 102, mailen naar brievenbus@awel.be of chatten via www.awel.be

Je huisarts

Je kan overwegen om je huisarts te betrekken als vertrouwenspersoon. Je huisarts kan luisteren en je helpen om de situatie uit te klaren en je eventueel doorverwijzen naar gepaste hulpverlening.

Indien nodig kan je tijdens het weekend of op feestdagen ook langsgaan bij een dokter van wacht of huisartsenwachtpost.

Slachtofferhulp van het CAW

Slachtofferhulp van het CAW kan je informatie geven, begeleiden, en administratief en emotioneel ondersteunen. Slachtoffers en hun omgeving ervaren verschillende emoties. CAW bieden een luisterend oor, denken mee en ondersteunen je waar mogelijk.  

  Misschien zoek je info over

Hoe kan ik (gewonde) familieleden vinden?

Het crisiscentrum van Buitenlandse Zaken heeft een noodhulplijn ingesteld voor Belgen en hun naasten ter plaatse: +32 2 501 40 00. Wanneer deze noodhulplijn niet meer actief is, is de FOD Buitenlandse Zaken tijdens de werkuren, en voor dringende consulaire dienstverlening ook daarbuiten, telefonisch bereikbaar. Op hun website vindt u een overzicht van de diensten en hun openingsuren.

Het duurt lang voor ik iets verneem over bekenden.

Misschien duurt het lang voor je iets verneemt van familie of bekenden. Daar kunnen verschillende redenen voor zijn. Hoewel betrokken diensten bij een aardbeving nauw samenwerken, kan het even duren voor er nieuws over slachtoffers bekend is. Er wordt vaak enkel informatie over slachtoffers vrijgegeven als er 100% zekerheid is over de juistheid van die info. Bij een ramp is ook mogelijks het telefonie- en GSM-netwerk verstoord waardoor het moeilijk is telefonisch contact op te nemen met mensen ter plaatse. Sommige getroffen gebieden zijn daarenboven sowieso moeilijk telefonisch bereikbaar waardoor het contact met mensen ter plaatse erg moeilijk verloopt.

De pers bericht over slachtoffers, maar ik vernam nog niets over bekenden.

De pers geeft vaak al eerder info vrij dan officiële instanties. Dat komt omdat de pers andere kanalen gebruikt om aan informatie te komen, die officiële instanties soms onvoldoende betrouwbaar vinden. Officiële instanties zullen informatie veelal pas vrijgeven als deze werd gecontroleerd.