Afpersing

Bij afpersing word je plots geconfronteerd met iemand die je dwong om informatie of goederen af te staan of die je chanteert. Afpersers gaan vaak subtiel te werk. Afpersing kan hevige emoties opwekken en je veiligheidsgevoel een flinke deuk geven. Dat is een normale reactie. Geef niet toe aan chantage, de kans is groot dat je bedreigd zal blijven worden.

  Wat kan je zelf doen?

Praat er over!

Zoek steun bij iemand waar je terechtkan. Vrienden, familie, buren, … kunnen naar je luisteren en je bijstaan. Door erover te praten kan je samen overleggen hoe je best hulp zoekt en hoe je bijgestaan wil worden, bijvoorbeeld door professionele hulp te zoeken of door iemand te vragen met je mee te gaan om aangifte te doen. 

Zorg voor jezelf

Iedereen die afgeperst wordt, gaat daar anders mee om. Je kan kwaad, bang, verdrietig of wantrouwig zijn. Het gebeuren kan je dagelijks leven overhoop halen. Misschien vermijd je bepaalde situaties of mensen. Dat is normaal. 

hoe verwerk je een ingrijpende gebeurtenis

Verzamel bewijsmateriaal

Bewijsmateriaal kan helpen om de dader te vinden en te linken aan de feiten. Maak een inventaris: verzamel e-mails, maak foto’s of screenshots. Bezorg deze inventaris aan de politie als je aangifte doet.  

Doe aangifte bij de politie

Bel de politie op het nummer 101 in geval van nood

Bij dringende situaties kan je dag en nacht terecht bij de politie op het nummer 101. Als je slachtoffer bent van afpersing, contacteer je best onmiddellijk de politie om de dader(s) te laten vatten en te vermijden dat anderen ook slachtoffer worden.  

Doe na de feiten aangifte bij de politie

Als je aangifte doet van afpersing, kan de politie onderzoeken wat er gebeurd is. Je kan je daarbij laten bijstaan door iemand die je vertrouwt. Aangifte vergroot de kans dat de feiten onderzocht worden en de dader(s) gevat worden. Het kan je een gevoel van rechtvaardigheid geven en aangifte is nodig als je beroep wil doen op je verzekering. 

Meer uitleg over de gerechtelijke procedure

Meer informatie over een mogelijke schadevergoeding

Blokkeer je gestolen kaarten of gsm

Als je bankkaarten zijn gestolen, blokkeer ze dan onmiddellijk via CARDSTOP op +32 78 170 170. Deze dienst is permanent beschikbaar. 

Als je identiteitskaart of je reisdocumenten zijn gestolen, blokkeer ze dan onmiddellijk via DOCSTOP op 00800 2123 2123 (of +32 2 518 2123 in de landen waar het 00800-nummer niet bereikbaar is).  

Als je gsm is gestolen, blokkeer dan onmiddellijk je simkaart en je toestel. Op de website van je gsm-operator kan je informatie vinden over welke stappen je dan moet ondernemen. Je kan ook controleren of je je telefoon kan traceren via “vind mijn smartphone”. Op de website van het merk van je gsm kan je wellicht informatie vinden over hoe je dit moet doen.  

Contacteer je verzekeraar

Ga na in je afgesloten contracten of je verzekerd bent en meld de feiten bij je verzekering.  Afhankelijk van de dekking kan je verzekering de schade vergoeden. De verzekering zal vragen om een kopie van de aangifte bij de politie. Aangifte is noodzakelijk als je je schade vergoed wil zien. 

Meer info over verzekeringen

  Wie kan je helpen?

Familie of vrienden

Neem iemand uit je omgeving in vertrouwen. Dit is misschien moeilijk,  maar als je zwijgt, geef je de pleger de macht over je leven en kun je in een isolement raken.  Door dat isolement te doorbreken, pak je een stukje van de regie over je leven terug in eigen handen. Praat er vooral over met mensen die naar je blijven luisteren, ook al vertel je je verhaal steeds opnieuw. 

Je huisarts

Je kan overwegen om je huisarts te betrekken als vertrouwenspersoon. Je huisarts kan luisteren en je helpen om de situatie uit te klaren, en je eventueel doorverwijzen naar gepaste hulpverlening. Je huisarts kan ook (fysische en psychische) letsels vaststellen en eventueel een attest maken van arbeidsongeschiktheid.  

Indien nodig kan je tijdens het weekend of op feestdagen ook langsgaan bij een dokter van wacht of huisartsenwachtpost.

1712

1712 is een gratis, professionele hulplijn voor iedereen met vragen over geweld, misbruik en kindermishandeling. Als je slachtoffer bent van afpersing en er geweld werd gebruikt, kan je 1712 bellen of chatten of mailen via www.1712.be.  

De medewerkers van 1712 luisteren naar je verhaal en verwijzen je eventueel door naar gepaste hulpverlening.  

Aanspreekpersonen integriteit binnen jeugdorganisaties en sportclubs

Binnen jeugdorganisaties en sportclubs kan je de aanspreekpersoon integriteit (API) contacteren als er sprake is van integriteitsschending. Dit is elke vorm van lichamelijk, seksueel, moreel of psychisch gedrag waarvan jij vindt dat het over jouw grens gaat of over de grens van iemand anders. De API gaat aan de slag met wat jij vertelt. Elke melding wordt serieus genomen.

Slachtofferhulp van het CAW

Slachtofferhulp van het CAW kan je informatie geven, begeleiden, en administratief en emotioneel ondersteunen. Slachtoffers en hun omgeving ervaren verschillende emoties. CAW bieden een luisterend oor, denken mee en ondersteunen je waar mogelijk om de draad weer op te nemen.  

Dienst slachtofferonthaal bij de justitiehuizen

Als je aangifte hebt gedaan bij de politie, wil je weten wat er met je klacht gebeurt. De dienst slachtofferonthaal kan je informatie geven over je dossier (vanaf de indiening van klacht tot de strafuitvoering). Deze dienst kan je ook bijstaan en ondersteuning bieden tijdens de gerechtelijke procedure, bijvoorbeeld bij de teruggave van inbeslaggenomen stukken, bij de inzage van het dossier, bij zittingen van de rechtbank, ...  

Juridische eerstelijnsbijstand of een advocaat

Juridische eerstelijnsbijstand biedt praktische inlichtingen, juridische info en een eerste juridisch advies. Indien nodig word je doorverwezen naar een gespecialiseerde organisatie. Het is een gratis dienst, georganiseerd door de Commissie voor Juridische Bijstand, die toegankelijk is voor iedereen, ongeacht je inkomen.  

Voor uitgebreid juridisch advies of als je je wil laten vertegenwoordigen in een strafrechtelijke procedure, kan je terecht bij een advocaat.  

Via juridische tweedelijnsbijstand (vroeger pro deo) kan je beroep doen op de tussenkomst van een advocaat die - afhankelijk van je inkomen - goedkoper of gratis is.  

  Misschien zoek je info over

Wat is afpersing?

De juridische term “afpersing” slaat op het met behulp van geweld of bedreiging zaken te doen overhandigen. Onder "geweld" verstaat de wet daden van fysieke dwang gepleegd op personen. Onder "bedreiging" verstaat de wet alle middelen van morele dwang door het verwekken van vrees voor een dreigend kwaad.  

Het verschil tussen "afpersing" en "diefstal met geweld" is: 

Bij "afpersing" laat de dader zich zaken overhandigen.  

Bij "diefstal met geweld", neemt de dader de goederen zelf weg. 

Wat is sextortion (scam)?

Bij 'sextortion' chanteert iemand je met naaktbeelden, die bijvoorbeeld van je gemaakt zijn via een webcam. De dader dreigt deze beelden te verspreiden als je geen geld betaalt of als je geen andere naaktbeelden stuurt.

Bij ‘sextortion scam’ beweren afpersers via mail dat ze je computer hebben gehackt en beelden van je hebben gemaakt terwijl je naar porno keek. De afpersers dreigen de beelden te verspreiden als je niet betaalt.

Sextortion scam is bluf: de afpersers hebben geen beelden van jou.

Meer info vind je hier.

Je kent een slachtoffer in je omgeving

Iemand die een ingrijpende gebeurtenis heeft meegemaakt, is helemaal van slag en gedraagt zich vaak anders. Dat kan best verwarrend zijn. Je kan pijn, verdriet of kwaadheid van anderen niet wegnemen. Maar begrip tonen, aandacht geven en luisteren kan natuurlijk wel, ook als je geen pasklare oplossingen hebt. Er gewoon zijn, is al een enorme steun. 

Een slachtoffer in je omgeving helpen

Ik werd slachtoffer van afpersing in het buitenland.

Wanneer je slachtoffer wordt van afpersing in het buitenland, weet je vaak niet goed waar te beginnen. Naast diensten in het buitenland zelf, kan je ook contact opnemen met een aantal diensten in België.

Slachtoffer in het buitenland

Afpersing voorkomen

Je kan afpersing proberen te voorkomen door je te informeren en advies op te volgen. Ongeacht de aard van de afpersing en de vraag van de dader zijn er manieren om afpersing tegen te gaan. Afpersers gaan vaak subtiel te werk. Geef niet toe aan chantage, want de kans is groot dat je bedreigd zal blijven worden. Het recht in eigen handen nemen, kan je nog meer in de problemen brengen.  

Media geven regelmatig algemene tips rond nieuwe fenomenen van afpersing. Volg deze adviezen zo goed mogelijk op. Daarnaast kan je naar aanleiding van afpersing op zoek zijn naar specifieke tips. Durf ernaar te vragen bij de politie, bij verkopers, je verzekeraar, online.  

Tips: 

  • Is de chantage schadelijk? Kan ze standhouden? Denk kritisch na en beantwoord deze vragen. 
  • Neem het chantagemiddel weg van de afperser. De dader weet exact welke informatie hij heeft en hoe schadelijk die voor jou of je omgeving kan zijn. Als je de informatie zelf openbaar maakt, vervalt de druk voor de chanteur. Zorg voor technische preventieve beveiligingsmaatregelen bij afpersing met oog op het verkrijgen van goederen.  

Safeonweb

Safeonweb wil Belgische burgers op een snelle, correcte manier informeren en adviseren over cybersecurity, grote actuele digitale dreigingen en online veiligheid.