Terreur

Terreuraanslagen kunnen veel verwarrende reacties veroorzaken. Iedereen reageert anders op een aanslag. Heftige reacties zijn normaal. De verwarring na een aanslag roept vaak veel vragen op. Je kan op verschillende manieren slachtoffer zijn van terreur: iemand in je omgeving is overleden bij een terreuraanslag of je raakte gewond bij een terreuraanslag, maar ook als je in de buurt van de terreuraanslag was, je hulp verleende ter plaatse of als je geraakt wordt door het nieuws, kan je slachtoffer zijn. 

  Wat kan je zelf doen?

Zoek hulp als je zelf gewond bent

Wie gewond is, gaat best zo snel mogelijk naar het ziekenhuis of een dokter. Het is hierbij belangrijk om een verslag van de verwondingen te laten opmaken.  

Praat erover

Zoek steun bij iemand bij wie je terechtkan. Vrienden, familie, buren,… kunnen naar je luisteren en je bijstaan. Door erover te praten, kan je samen overleggen of en hoe je best hulp zoekt en hoe je verder bijgestaan wil worden, bijvoorbeeld door professionele hulp te zoeken of door iemand te vragen met je mee te gaan om aangifte bij de politie te doen.

Zorg voor jezelf

Iedereen gaat anders om met terreur. Je kan bang, onzeker of wantrouwig zijn. Het gebeuren kan je leven overhoop halen. Misschien vermijd je bepaalde situaties of mensen. Dat is normaal. 

Denk na over hoe je het nieuws over de aanslag wilt volgen. Beelden kunnen erg confronterend zijn. Wil je schokkende beelden vermijden, dan kan je op de hoogte blijven via de radio of het jeugdjournaal Karrewiet van Ketnet.  

Hoe verwerk je een ingrijpende gebeurtenis?

Hoe omgaan met vragen van kinderen en jongeren?

Kinderen en jongeren vormen een kwetsbare groep bij feiten zoals een terreuraanslag. Vaak zitten ze met vragen en weten ze niet goed wat te doen met hun emoties. Wees daarom extra attent voor hun vragen. Kinderen willen vaak vooral weten of de mensen die ze kennen veilig zijn.

Een aanslag kan bij hen heftige gevoelens teweegbrengen, zoals angst, woede en onzekerheid. Erken als volwassene deze gevoelens en luister naar hun vragen. Kinderen en jongeren ervaren vooral steun als volwassenen kalm zijn en open en eerlijk over hun eigen gevoelens praten.

Beelden kunnen erg confronterend zijn. Je kind verbieden om naar een scherm te kijken, werkt niet en wakkert nieuwsgierigheid en mogelijke bezorgdheid wellicht aan. Je kan eventueel samen met je kinderen naar het jeugdjournaal Karrewiet van Ketnet kijken.

Kinderen en jongeren kunnen anoniem terecht bij Awel. Je kan bellen naar het gratis nummer 102, mailen naar brievenbus@awel.be of chatten via www.awel.be  

Hoe praten over het geweld en de terreuraanslagen met mijn kind?

brochure kinderen schokkende gebeurtenis 

Doe aangifte bij de politie

Bel het politienummer 101 in geval van nood 

Je kan dag en nacht bij de politie terecht op het nummer 101. Als je aanwezig was op de plaats van een terreuraanslag, is het belangrijk dat je zo snel mogelijk de politie contacteert zodat ze op basis van jouw informatie aanwijzingen hebben om de daders te kunnen vatten. De politie is bij terreuraanslagen altijd op zoek naar getuigen, mensen die hebben gezien wat er is gebeurd en die een verklaring kunnen afleggen. Heb jij informatie? Laat de politie dat dan zo snel mogelijk weten. Raak niets aan op de plaats van de aanslag: de politie zal een grondig sporenonderzoek uitvoeren. 

Doe na de feiten aangifte bij de politie 

De politie komt bij een terreuraanslag ter plaatse, maar kan op dat moment meestal niet alle aanwezigen spreken. Was je aanwezig op de plaats van een terreuraanslag en heb je nog geen contact gehad met de politie? Ga dan van zodra je kan naar het dichtstbijzijnde politiekantoor of een politiekantoor in de buurt van je woonplaats. De politie geeft je klacht een specifiek nummer, waardoor alle klachten over de terreuraanslag verzameld kunnen worden. Ook na de feiten is de politie vaak nog op zoek naar getuigen en tips.

Meer informatie over een klacht indienen

Meer informatie over de gerechtelijke procedure

Je rechten als erkend slachtoffer van een terreuraanslag

Slachtoffers van opzettelijke gewelddaden of hun naasten of nabestaanden kunnen onder bepaalde voorwaarden financiële hulp krijgen van de overheid. De Commissie voor Financiële Hulp aan Slachtoffers van Opzettelijke Gewelddaden en aan de Occasionele Redders onderzoekt de aanvragen voor financiële hulp.

De regering heeft naast een mogelijke tussenkomst van deze Commissie voor Financiële Hulp voor slachtoffers van terreurdaden ook verschillende vormen van financiële schadevergoeding en een statuut van nationale solidariteit ingevoerd. Om erkend te worden als slachtoffer van terreur, moet de overheid de aanslag eerst als een terreurdaad erkennen. Die procedure kan een aantal weken in beslag nemen.

Heb je vragen over het statuut van nationale solidariteit en wil je weten of je hiervoor in aanmerking komt, dan kan je terecht bij de de Federale pensioendienst

Contacteer je verzekeraar

Ga in je afgesloten verzekeringscontracten na waarvoor je verzekerd bent of contacteer je makelaar hiervoor. Het is immers belangrijk goed na te gaan of en in welke mate je verzekering ook geldig is in geval van een terreuraanslag.

Meld de feiten bij je verzekering. Afhankelijk van de dekking kan je verzekering de schade vergoeden.  De verzekering zal vragen naar een kopie van de klacht bij de politie. Klacht indienen is noodzakelijk als je je schade vergoed wil zien.

Meer informatie over verzekeringen in geval van terreur

  Wie kan je helpen?

Hulpverleners ter plaatse

Je kan terecht bij hulpverleners ter plaatse: ambulanciers, het Rode Kruis, de politie, brandweer, …  Zij kunnen je verder helpen.

Bij een grote terreuraanslag wordt ook een onthaalcentrum geopend in de onmiddellijke omgeving dat voor opvang zorgt. Ook daar kan je terecht voor hulpverlening. 

Familie of vrienden

Neem iemand uit je omgeving in vertrouwen. Dit is misschien moeilijk maar erover praten, kan helpen om de dader geen macht over jouw leven te laten krijgen en kan ervoor zorgen dat je niet in een isolement geraakt. Door dat isolement te doorbreken, pak je een stukje van de regie over je leven terug in eigen handen. Blijf erover praten met mensen als je hier nood aan hebt, ook al heb je het gevoel dat je je verhaal steeds opnieuw vertelt.

Contacteer Tele-onthaal of Awel als je nood hebt aan een luisterend oor

Bij Tele-Onthaal kan je anoniem je verhaal kwijt op het gratis nummer 106 of via de chat op www.tele-onthaal.be

Kinderen en Jongeren kunnen anoniem terecht bij Awel. Je kan bellen naar het gratis nummer 102, mailen naar brievenbus@awel.be of chatten via www.awel.be

Je huisarts

Je kan overwegen om je huisarts te betrekken als vertrouwenspersoon. Je huisarts kan luisteren en je helpen om de situatie uit te klaren en je eventueel doorverwijzen naar gepaste hulpverlening. Je huisarts kan ook (fysische en psychische) letsels vaststellen en eventueel een attest maken van arbeidsongeschiktheid.  

Indien nodig kan je tijdens het weekend of op feestdagen ook langsgaan bij een dokter van wacht of huisartsenwachtpost.

Slachtofferhulp van het CAW

Slachtofferhulp van het CAW kan je informatie geven, begeleiden en administratief en emotioneel ondersteunen. Slachtoffers en hun omgeving ervaren verschillende emoties. CAW bieden een luisterend oor, denken mee en ondersteunen je waar mogelijk om de draad weer op te nemen. 

Dienst slachtofferonthaal bij de justitiehuizen

Als slachtoffer of nabestaande wil je weten wat er op gerechtelijk vlak gebeurt na de feiten. De dienst slachtofferonthaal kan je informatie geven over je dossier (vanaf de feiten tot de strafuitvoering). Deze dienst kan je ook bijstaan en ondersteuning bieden tijdens de gerechtelijke procedure, bijvoorbeeld bij de teruggave van inbeslaggenomen stukken, bij de inzage van het dossier, bij zittingen van de rechtbank, ...  

Juridische eerstelijnsbijstand of een advocaat

Juridische eerstelijnsbijstand biedt praktische inlichtingen, juridische info en een eerste juridisch advies. Indien nodig word je doorverwezen naar een gespecialiseerde organisatie. Het is een gratis dienst, georganiseerd door de Commissie voor Juridische Bijstand, die toegankelijk is voor iedereen, ongeacht je inkomen.

Voor uitgebreid juridisch advies of als je je wilt laten vertegenwoordigen in een strafrechtelijke procedure, kan je terecht bij een advocaat.   

Via juridische tweedelijnsbijstand (vroeger pro deo) kan je beroep doen op de tussenkomst van een advocaat die -afhankelijk van je inkomen- goedkoper of gratis is.

Lotgenotenverenigingen

Als je met lotgenoten wil praten over wat je is overkomen, kan je terecht bij V-Europe of Life4Brussels.

Andere organisaties die slachtoffers van terreuraanslagen bijstaan, vind je op de website van de Verenigde Naties.

De websites van de lotgenotenverenigingen zijn niet altijd in het Nederlands.

  Misschien zoek je info over

Hoe verwerk ik een ingrijpende gebeurtenis?

Een aanslag is een gebeurtenis die je leven ingrijpend verandert. Het laat sporen na die soms nog erg lang voelbaar blijven.  

Hoe verwerk je een ingrijpende gebeurtenis?

Hoe kan ik (gewonde) familieleden vinden?

In de chaos na een aanslag kan het even duren voor je nieuws hebt over je familieleden. Als je ongerust bent, kan je bellen naar het crisiscentrum op het nummer 1771 dat in bepaalde crisissituaties wordt geactiveerd. Het crisiscentrum krijgt zo snel mogelijk informatie over de slachtoffers.

Het duurt lang voor ik iets verneem over bekenden

Misschien duurt het lang voor je iets verneemt van familie of bekenden. Daar kunnen verschillende redenen voor zijn. Hoewel betrokken diensten bij een aanslag nauw samenwerken, kan het even duren voor er nieuws over slachtoffers bekend is. Er wordt enkel informatie over slachtoffers vrijgegeven als er 100% zekerheid is over de juistheid van die info.

De pers bericht over slachtoffers, maar ik vernam nog niets over bekenden

De pers geeft vaak al eerder info vrij dan officiële instanties. Dat komt omdat de pers andere kanalen gebruikt om aan informatie te komen, die officiële instanties soms onvoldoende betrouwbaar vinden. Officiële instanties communiceren enkel over slachtoffers als er 100% zekerheid is over de juistheid van informatie.

Waar kan ik terecht als hulpverlener?

Hulpverleners kunnen terecht bij hun eigen werkgever voor ondersteuning na een interventie.

Zorg voor jezelf als hulpverlener

Ik werd slachtoffer van een aanslag in het buitenland

Wanneer je slachtoffer wordt van een terreuraanslag in het buitenland, weet je vaak niet goed waar te beginnen. Om die reden werd de website 'Gids voor Belgische slachtoffers van een terroristische aanslag in het buitenland' ontwikkeld. 

Ik ben slachtoffer van een vroegere terreuraanslag

De overheid legt een lijst aan van terreurdaden waarvan je als slachtoffer kan erkend worden. Alle info vind je op de website van de Commissie voor financiële hulp - afdeling terrorisme.

Tot wanneer kan ik een financiële hulpaanvraag indienen?

Als slachtoffer van terreur kan je financiële hulp aanvragen bij de Commissie voor financiële hulp. De aanvraag moet ingediend worden binnen een termijn van 3 jaar vanaf de datum waarop de feiten officieel erkend werden als terrorisme.

Als je slachtoffer bent van volgende aanslag, moet je aanvraag tot financiële hulp voor 26 juli 2021 worden ingediend:

 • de aanslag op straat, op 29 mei 2018, te Luik (België)

Voor onderstaande erkende aanslagen liep de termijn voor het indienen van een aanvraag tot financiële hulp al af. 

 • de aanslag op de metro, op 8 juni 2012, te Brussel (België);
 • de aanslag op het Joods museum, op 24 mei 2014, te Brussel (België);
 • de aanslag op een supermarkt, op 9 januari 2015, te Parijs (Frankrijk);
 • de aanslag op straat, op 6 maart 2015, te Bamako (Mali);
 • de aanslag op een museum, op 18 maart 2015, te Tunis (Tunesië);
 • de aanslag op een strand, op 26 juni 2015, te Sousse (Tunesië);
 • de aanslag op een concertzaal en andere plaatsten, op 13 november 2015, te Parijs (Frankrijk);
 • de aanslag op een hotel, op 20 november 2015, te Bamako (Mali);
 • de aanslag op de luchthaven te Zaventem en op het metrostation Maalbeek te Brussel, op 22 maart 2016 (België);
 • de aanslag op de openbare weg, op 14 juli 2016, te Nice (Frankrijk);
 • de aanslag op straat, op 6 augustus 2016, te Charleroi (België);
 • de aanslag op straat, op 5 oktober 2016, te Schaarbeek (België);
 • de aanslag in een discotheek, op 1 januari 2017, te Istanboel (Turkije)
 • de aanslag op straat, op 7 april 2017, te Stockholm (Zweden)
 • de aanslag op straat, op 17 augustus 2017, te Barcelona (Spanje)
 • de aanslag op straat, op 25 augustus 2017, te Brussel (België)
 • de aanslag op straat, op 31 oktober 2017, te New York (Verenigde Staten van Amerika)

Meer informatie over wie aanspraak kan maken op financiële hulp, voor welke schade en op welke manier dit moet gebeuren, vind je hier.

Als je een aanvraag tot financiële hulp indient, vraag je ook automatisch het statuut van nationale solidariteit aan bij de federale cel Burgerslachtoffers.

Als je je aanvraag tot financiële hulp te laat, dus na het verstrijken van de termijn van 3 jaar indient, kan je geen beroep meer doen op de tussenkomst van de Commissie voor financiële hulp. De Commissie zal je aanvraag wel nog overmaken aan de federale cel Burgerslachtoffers zodat zij kunnen nagaan of je nog recht hebt op het statuut voor nationale solidariteit.