Verkeersagressie

Verkeersagressie kan zich uiten door iemand te hinderen in het verkeer, uitdagende gebaren te maken, iemand fysiek aan te vallen, …  Agressief gedrag in het verkeer hoef je nooit te accepteren.

  Wat kan je zelf doen?

Praat erover

Zoek steun bij iemand waar je terechtkan. Vrienden, familie, buren, … kunnen naar je luisteren en je bijstaan. Door erover te praten kan je samen overleggen hoe je best hulp zoekt en hoe je bijgestaan wil worden, bijvoorbeeld door professionele hulp te zoeken of door iemand te vragen met je mee te gaan om aangifte te doen.  

Zorg voor jezelf 

Iedereen die slachtoffer werd van verkeersagressie gaat daar anders mee om. Je kan kwaad, bang, verdrietig of wantrouwig zijn. Het gebeuren kan je dagelijks leven overhoop halen. Misschien heb je rijangst door wat je is overkomen en vermijd je om je opnieuw in het verkeer te begeven.

Hoe verwerk je een ingrijpende gebeurtenis?

Verzamel bewijsmateriaal 

Bewijsmateriaal kan helpen om de dader te vinden en te linken aan de feiten. Vraag omstaanders of ze de nummerplaat van de wagen van de tegenpartij hebben gezien en of ze bij de politie kunnen getuigen. Bezorg foto’s, filmpjes of ander bewijsmateriaal aan de politie als je aangifte doet.  

Doe aangifte bij de politie 

 • Bel de politie op het nummer 101 in geval van nood 

Bij dringende situaties kan je dag en nacht terecht bij de politie op het nummer 101. Als je slachtoffer bent van verkeersagressie en de agressie niet meteen lijkt te stoppen, contacteer je best onmiddellijk de politie om de dader(s) te laten vatten en te vermijden dat nog verder schade wordt toegebracht. Probeer de locatie en de dader(s) zo goed mogelijk te beschrijven. 

 • Doe na de feiten aangifte bij de politie 

Als je aangifte doet van verkeersagressie, kan de politie onderzoeken wat er gebeurd is. Je kan je daarbij laten bijstaan door iemand die je vertrouwt. Een aangifte vergroot de kans dat de feiten onderzocht worden en de dader(s) gevat worden. Het kan je een gevoel van rechtvaardigheid geven en een aangifte is nodig als je beroep wil doen op je verzekering. Als je denkt dat de verkeersagressie gebeurde omwille van je leeftijd, geslacht, geaardheid, geloof, … laat dit dan noteren in het proces-verbaal.  

Meer uitleg over de gerechtelijke procedure

Meer informatie over een mogelijke schadevergoeding

Contacteer je verzekeraar

Ga na in je afgesloten contracten of je verzekerd bent en meld de feiten bij je verzekering. Afhankelijk van de dekking kan je verzekering de schade vergoeden. De verzekering zal vragen om een kopie van de aangifte bij de politie. Aangifte is noodzakelijk als je je schade vergoed wil zien. 

Meer info over verzekeringen

  Wie kan je helpen?

Familie of vrienden

Neem iemand uit je omgeving in vertrouwen. Dit is misschien moeilijk, maar als je zwijgt, geef je de dader de macht over je leven. Soms kan dit zwijgen overgaan in het volledig afsluiten van jouw omgeving. Door het zwijgen te doorbreken, pak je een stukje van de regie over je leven terug in eigen handen. Praat er vooral over met mensen die naar je blijven luisteren, ook al vertel je je verhaal steeds opnieuw. 

1712

1712 is een gratis, professionele hulplijn voor iedereen met vragen over geweld, misbruik en kindermishandeling. Als je slachtoffer bent van verkeersagressie, kan je 1712 bellen of chatten of mailen via www.1712.be.

De medewerkers van 1712 luisteren naar je verhaal en verwijzen je eventueel door naar gepaste hulpverlening.   

Je huisarts

Je kan overwegen om je huisarts te betrekken als vertrouwenspersoon. Je huisarts kan luisteren en je helpen om de situatie uit te klaren, en je eventueel doorverwijzen naar gepaste hulpverlening. Je huisarts kan ook (fysische en psychische) letsels vaststellen en eventueel een attest maken van arbeidsongeschiktheid.  

Indien nodig kan je tijdens het weekend of op feestdagen ook langsgaan bij een dokter van wacht of huisartsenwachtpost.

Slachtofferhulp van het CAW

Slachtofferhulp van het CAW kan je informatie geven, begeleiden, en administratief en emotioneel ondersteunen. Slachtoffers en hun omgeving ervaren verschillende emoties. CAW bieden een luisterend oor, denken mee en ondersteunen je waar mogelijk om de draad weer op te nemen.  

Dienst slachtofferonthaal bij de justitiehuizen

Als je aangifte hebt gedaan bij de politie, wil je weten wat er met je klacht gebeurt. De dienst slachtofferonthaal kan je informatie geven over je dossier (vanaf de indiening van klacht tot de strafuitvoering). Deze dienst kan je ook bijstaan en ondersteuning bieden tijdens de gerechtelijke procedure, bijvoorbeeld bij de teruggave van inbeslaggenomen stukken, bij de inzage van het dossier, bij zittingen van de rechtbank, ...  

Juridische eerstelijnsbijstand of een advocaat

Juridische eerstelijnsbijstand biedt praktische inlichtingen, juridische info en een eerste juridisch advies. Indien nodig word je doorverwezen naar een gespecialiseerde organisatie. Het is een gratis dienst, georganiseerd door de Commissie voor Juridische Bijstand, die toegankelijk is voor iedereen, ongeacht je inkomen.  

Voor uitgebreid juridisch advies of als je je wil laten vertegenwoordigen in een strafrechtelijke procedure, kan je terecht bij een advocaat.  

Via juridische tweedelijnsbijstand (vroeger pro deo) kan je beroep doen op de tussenkomst van een advocaat die - afhankelijk van je inkomen - goedkoper of gratis is.

  Misschien zoek je info over

Je kent een slachtoffer in je omgeving   

Iemand die verkeersagressie heeft meegemaakt, is vaak helemaal van slag en kan zich anders gedragen. Dat kan best verwarrend zijn. Je kan pijn, verdriet of kwaadheid van anderen niet wegnemen. Maar begrip tonen, aandacht geven en luisteren kan natuurlijk wel, ook als je geen pasklare oplossingen hebt. Er gewoon zijn is al een enorme steun.

Een slachtoffer in je omgeving helpen

Wat doet de Commissie voor Financiële Hulp?

Slachtoffers van opzettelijke gewelddaden of hun na(ast)bestaanden kunnen onder bepaalde voorwaarden financiële hulp vragen aan de overheid. De Commissie voor Financiële Hulp aan slachtoffers van opzettelijke gewelddaden en aan de occasionele redders onderzoekt de aanvragen voor financiële hulp.

Mag ik zelf de dader staande houden?

Je mag de dader of verdachte van een misdrijf staande houden. Dat betekent dat je zorgt dat hij er niet vandoor gaat en bij hem blijft tot de politie er is. Je mag enkel geweld gebruiken als dat nodig is opdat de dader niet ontsnapt. Als hij zich heeft overgegeven of niets meer kan doen, mag je geen geweld gebruiken. Je bent niet verplicht om de dader van een misdrijf staande te houden. Je eigen veiligheid staat altijd voorop. 

Tips voor veiligheid en hoffelijkheid in het verkeer

Verkeersagressie kan iedereen overkomen. De beste remedie is hoffelijkheid. Hoffelijkheid en het respecteren van de verkeersregels kan je deelname aan het verkeer aangenamer maken. Enkele tips:

 • Verkeersveiligheid is een zaak van iedereen. Door de wegcode onder alle omstandigheden te respecteren, kunnen andere weggebruikers je gedrag beter voorspellen.
 • Claxonneer alleen als er gevaar dreigt, hou voldoende afstand en vermijd het maken van gebaren.
 • Laat je niet afleiden door je GSM of andere zaken. Blijf op de weg letten.
 • Blijf niet links rijden op de snelweg als dat niet nodig is. Hinder het verkeer niet: rits op tijd of zet je aan de kant als je niet sneller kan.
 • Gebruik altijd je richtingsaanwijzer.
 • Laat voldoende afstand tot de auto voor je. Jaag de bumperklever achter je niet op door op je rem te gaan staan.
 • Parkeer op één parkeerplaats en niet op een plek die voorbehouden is voor personen met een beperking, tenzij je hiervoor de toelating hebt.
 • Neem voldoende tijd om je reisweg af te leggen en plan je route op voorhand.
 • Heb respect en begrip voor andere bestuurders. Niet iedereen is even vlot en handig in het verkeer.
 • Voor je reageert, stel jezelf de vraag of het zin heeft je op te winden.
 • Je met een simpel gebaar excuseren of iemand bedanken kost niets en kan wonderen doen.
 • Zoek niet altijd (oog)contact met andere chauffeurs als het verkeer niet vlot loopt.
 • En tot slot: je kan het verkeer niet controleren. Je kan alleen jezelf controleren.

Ik werd in het buitenland slachtoffer van verkeersagressie

Wanneer je in het buitenland slachtoffer wordt van verkeersagressie, weet je vaak niet goed waar te beginnen. Naast diensten in het buitenland zelf, kan je ook contact opnemen met een aantal diensten in België.

Slachtoffer in het buitenland

Wat is verkeersagressie?

Er worden twee gevallen van verkeersagressie onderscheiden:

 • Agressieve verkeersovertredingen: agressie die zich uit via overtredingen van de verkeersregels; overtredingen van de wegcode of een samenloop van verkeersovertredingen.
 • Andere overtredingen met agressief karakter: agressie door overtredingen in het kader van het wegverkeer, zonder dat er sprake is van een specifieke verkeersovertreding (bijvoorbeeld slagen en verwondingen na een woordenwisseling tussen automobilisten).