Slagen en verwondingen

Opzettelijk geweld van anderen hoef je nooit te accepteren, wat de aanleiding ook was. Je vertrouwen in anderen en je veiligheidsgevoel kan er een flinke deuk door krijgen. Dat is normaal.

  Wat kan je zelf doen?

Praat erover

Zoek steun bij iemand waar je terechtkan. Vrienden, familie, buren, … kunnen naar je luisteren en je bijstaan. Door erover te praten kan je samen overleggen hoe je best hulp zoekt en hoe je bijgestaan wil worden, bijvoorbeeld door professionele hulp te zoeken of door iemand te vragen met je mee te gaan om aangifte te doen.  

Zorg voor jezelf 

Iedereen die slachtoffer werd van slagen en verwondingen gaat daar anders mee om. Je kan kwaad, bang, verdrietig of wantrouwig zijn. Het gebeuren kan je dagelijks leven overhoop halen. Misschien vermijd je bepaalde situaties of mensen. Dat is normaal. 

Hoe verwerk je een ingrijpende gebeurtenis?

Verzamel bewijsmateriaal 

Bewijsmateriaal kan helpen om de dader te vinden en te linken aan de feiten. Vraag omstaanders of ze een foto of filmpje maakten en of ze bij de politie kunnen getuigen. Bezorg foto’s, filmpjes of ander bewijsmateriaal aan de politie als je aangifte doet.  

Doe aangifte bij de politie 

  • Bel de politie op het nummer 101 in geval van nood 

Bij dringende situaties kan je dag en nacht terecht bij de politie op het nummer 101. Als je slachtoffer bent van slagen en verwondingen en oog in oog stond met de dader(s), contacteer je best onmiddellijk de politie om de dader(s) te laten vatten en te vermijden dat anderen ook slachtoffer worden. Probeer de dader(s) zo goed mogelijk te beschrijven. 

  • Doe na de feiten aangifte bij de politie 

Als je aangifte doet van slagen en verwondingen, kan de politie onderzoeken wat er gebeurd is. Je kan je daarbij laten bijstaan door iemand die je vertrouwt. Aangifte vergroot de kans dat de feiten onderzocht worden en de dader(s) gevat worden. Het kan je een gevoel van rechtvaardigheid geven en aangifte is nodig als je beroep wil doen op je verzekering. Als je denkt dat de slagen en verwondingen gebeurden omwille van je leeftijd, geslacht, geaardheid, geloof, … laat dit dan noteren in het proces-verbaal.  

Meer uitleg over de gerechtelijke procedure

Meer informatie over een mogelijke schadevergoeding

  Wie kan je helpen?

Familie of vrienden

Neem iemand uit je omgeving in vertrouwen. Dit is misschien moeilijk, maar als je zwijgt, geef je de dader de macht over je leven en kan je geïsoleerd raken. Door dat isolement te doorbreken, pak je een stukje van de regie over je leven terug in eigen handen. Praat er vooral over met mensen die naar je blijven luisteren, ook al vertel je je verhaal steeds opnieuw. 

1712

1712 is een gratis, professionele hulplijn voor iedereen met vragen over geweld, misbruik en kindermishandeling. Als je slachtoffer bent van slagen of verwondingen, kan je 1712 bellen, chatten of mailen via www.1712.be

De medewerkers van 1712 luisteren naar je verhaal en verwijzen je eventueel door naar gepaste hulpverlening.   

Vlaams Meldpunt Grensoverschrijdend Gedrag

Het Vlaams Meldpunt Grensoverschrijdend Gedrag is een meldpunt voor grensoverschrijdend gedrag in de sectoren en organisaties waarvoor de Vlaamse overheid bevoegd is. Heb je grensoverschrijdend gedrag meegemaakt in een sportclub, universiteit, theatergezelschap of in een andere Vlaamse organisatie? Of ken je iemand die daarmee te maken heeft gehad? Zoek je advies of begeleiding? Neem contact op met het Vlaams Meldpunt Grensoverschrijdend Gedrag.

Je huisarts

Je kan overwegen om je huisarts te betrekken als vertrouwenspersoon. Je huisarts kan luisteren en je helpen om de situatie uit te klaren, en je eventueel doorverwijzen naar gepaste hulpverlening. Je huisarts kan ook (fysische en psychische) letsels vaststellen en eventueel een attest maken van arbeidsongeschiktheid.  

Indien nodig kan je tijdens het weekend of op feestdagen ook langsgaan bij een dokter van wacht of huisartsenwachtpost.

Aanspreekpersonen integriteit binnen jeugdorganisaties en sportclubs

Binnen jeugdorganisaties en sportclubs kan je de aanspreekpersoon integriteit (API) contacteren als er sprake is van integriteitsschending. Dit is elke vorm van lichamelijk, seksueel, moreel of psychisch gedrag waarvan jij vindt dat het over jouw grens gaat of over de grens van iemand anders. De API gaat aan de slag met wat jij vertelt. Elke melding wordt serieus genomen.

Slachtofferhulp van het CAW

Slachtofferhulp van het CAW kan je informatie geven, begeleiden, en administratief en emotioneel ondersteunen. Slachtoffers en hun omgeving ervaren verschillende emoties. CAW bieden een luisterend oor, denken mee en ondersteunen je waar mogelijk om de draad weer op te nemen.  

Dienst slachtofferonthaal bij de justitiehuizen

Als je aangifte hebt gedaan bij de politie, wil je weten wat er met je klacht gebeurt. De dienst slachtofferonthaal kan je informatie geven over je dossier (vanaf de indiening van klacht tot de strafuitvoering). Deze dienst kan je ook bijstaan en ondersteuning bieden tijdens de gerechtelijke procedure, bijvoorbeeld bij de teruggave van inbeslaggenomen stukken, bij de inzage van het dossier, bij zittingen van de rechtbank, ...  

Juridische eerstelijnsbijstand of een advocaat

Juridische eerstelijnsbijstand biedt praktische inlichtingen, juridische info en een eerste juridisch advies. Indien nodig word je doorverwezen naar een gespecialiseerde organisatie. Deze gratis dienst, georganiseerd door de Commissie voor Juridische Bijstand, die open staat voor iedereen, ongeacht je inkomen.  

Voor uitgebreid juridisch advies of als je je wil laten vertegenwoordigen in een strafrechtelijke procedure, kan je terecht bij een advocaat.  

Via juridische tweedelijnsbijstand (vroeger pro deo) kan je beroep doen op de tussenkomst van een advocaat die - afhankelijk van je financiële situatie - goedkoper of gratis is.

Lumi

Kwam je als LGBTI+ persoon in aanraking met negatieve reacties of geweld? Lumi luistert en geeft info over hoe jij met jouw situatie aan de slag kan. De vrijwilliger zal geen kant-en-klare oplossing aanbieden maar is er om samen met jou hierover na te denken. Je kan Lumi gratis en anoniem contacteren. Bel naar 0800 99 533, chat of mail naar vragen@lumi.be

  Misschien zoek je info over

Je kent een slachtoffer in je omgeving   

Iemand die een ingrijpende gebeurtenis heeft meegemaakt, is helemaal van slag en gedraagt zich vaak anders. Dat kan best verwarrend zijn. Je kan pijn, verdriet of kwaadheid van anderen niet wegnemen. Maar begrip tonen, aandacht geven en luisteren kan natuurlijk wel, ook als je geen pasklare oplossingen hebt. Er gewoon zijn is al een enorme steun. 

Een slachtoffer in je omgeving helpen

Wat doet de commissie voor financiële hulp?  

Onder bepaalde voorwaarden kan je je als slachtoffer (of na(ast)bestaande) wenden tot de Commissie voor financiële hulp aan slachtoffers van opzettelijke gewelddaden en aan de occasionele redders.  

Ik werd slachtoffer van slagen en verwondingen in het buitenland 

Wanneer je slachtoffer wordt van slagen en verwondingen in het buitenland, weet je vaak niet goed waar te beginnen. Naast diensten in het buitenland zelf, kan je ook contact opnemen met een aantal diensten in België.

Slachtoffer in het buitenland

Zinloos geweld voorkomen als getuige 

  • Sla direct alarm zonder jezelf in gevaar te brengen. 
  • Bel het noodnummer 112.  
  • Kijk of je samen met anderen het geweld kan stoppen.  
  • Roep om de aandacht van omstanders (spreek mensen aan of roep ‘brand!’; mensen komen daar sneller op af dan wanneer je ‘help’ roept).
  • Help een slachtoffer als de dader weg is met eerste hulp. Heb je geen EHBO-diploma, vraag dan omstaanders om eerste zorgen toe te dienen. Je kan ook een warme jas over het slachtoffer leggen en hem/haar op het gemak stellen. Verplaats een slachtoffer niet. Je weet niet waar iemand precies gewond is.  
  • Spreek een slachtoffer moed in, praat op een rustige toon en blijf bij hem of haar.  
  • Vertel de politie wat je gezien hebt.  
  • Geef een goede beschrijving van de dader(s).  

Holebifoob en transfoob geweld

Mag ik zelf de dader staande houden? 

Je mag de dader of verdachte van een misdrijf staande houden. Dat betekent dat je zorgt dat hij er niet vandoor gaat en bij hem blijft tot de politie er is. Je mag enkel geweld gebruiken als dat nodig is opdat de dader niet ontsnapt. Als hij zich heeft overgegeven of niets meer kan doen, mag je geen geweld gebruiken. Je bent niet verplicht om de dader van een misdrijf staande te houden. Je eigen veiligheid staat altijd voorop. 

Wat is drugsgeweld?

Drugsgeweld is het gevolg van rivaliteit in het drugmilieu waarbij er conflicten ontstaan tussen drugsbendes. Deze conflicten gaan dan in de meeste gevallen over het intimideren en/of uitschakelen van de concurrentie. Er worden aanslagen gepleegd op leden van de rivaliserende bende. Niet enkel familieleden zijn hier vaak het slachtoffer van, maar ook toevallige omstaanders of buren. Deze aanslagen kunnen voorkomen onder de vorm van vuurwerkbommen, schietpartijen, brandstichting, bedreigingen, …

Druggebruik en een drugsproblematiek in een buurt kunnen wel overlast met zich meebrengen, maar monden niet altijd uit in drugsgeweld.

Als je slachtoffer of getuige bent van drugsgeweld, doe je best aangifte bij de politie. Het is belangrijk om je goed voor te bereiden, noteer eventueel alles wat je gezien en/of gehoord hebt. Wat jij weet over het misdrijf, kan namelijk heel belangrijk zijn voor het onderzoek en de bestraffing van  de plegers.

Wat zijn slagen en verwondingen?  

Er wordt onderscheid gemaakt tussen "opzettelijke" en "onopzettelijke" slagen en verwondingen. 

Het misdrijf "opzettelijke slagen en verwondingen” vereist dat de dader bewust de daad stelt die de fysieke integriteit van het slachtoffer aantast.    

Het "opzettelijke" heeft alleen betrekking op de slagen en verwondingen en niet op de gevolgen ervan. 

Het misdrijf "onopzettelijke slagen en verwondingen" betekent dat het lichamelijk letsel werd toegebracht zonder opzet maar door gebrek aan voorzichtigheid of voorzorg. 

"Haatmisdrijven" zijn strafbare feiten (slagen en verwondingen, geweld, geen bijstand verlenen aan een persoon in nood, verkrachting, moord, vernieling van roerende of onroerende goederen, laster, grafschennis enz.) die onder andere zijn ingegeven door de vijandigheid, haat, misprijzen ten opzichte van het slachtoffer omwille van zijn herkomst, zijn geloof, zijn seksuele geaardheid, zijn handicap of een ander door de wet beschermd criterium.