Vandalisme

Als je geconfronteerd wordt met vandalisme, kan dat hevige emoties opwekken en kan je veiligheidsgevoel een deuk krijgen. Dat is een normale reactie. Het kan geld of werk kosten om vernielde spullen te vervangen of herstellen.   

  Wat kan je zelf doen?

Praat erover

Zoek steun bij iemand waar je terechtkan. Vrienden, familie, buren, … kunnen naar je luisteren en je bijstaan. Door erover te praten, kan je samen overleggen hoe je best hulp zoekt en hoe je bijgestaan wil worden, bijvoorbeeld door professionele hulp te zoeken of door iemand te vragen met je mee te gaan om aangifte te doen. 

Zorg voor jezelf

Iedereen die slachtoffer is van vandalisme, gaat daar anders mee om. Je kan kwaad, bang, verdrietig of wantrouwig zijn. Het gebeuren kan je dagelijks leven overhoop halen. Misschien vermijd je bepaalde situaties of mensen. Dat is normaal. hoe verwerk je een ingrijpende gebeurtenis

Verzamel bewijsmateriaal  

Bewijsmateriaal kan helpen om de dader(s) te vinden en te linken aan de feiten. Bezorg bewijsmateriaal aan de politie als je aangifte doet.

Doe aangifte bij de politie

Als je aangifte doet van vandalisme, kan de politie onderzoeken wat er gebeurd is. Je kan je daarbij laten bijstaan door iemand die je vertrouwt. Aangifte vergroot de kans dat de feiten onderzocht worden en de dader(s) gevat worden. Het kan je een gevoel van rechtvaardigheid geven en aangifte is nodig als je beroep wil doen op je verzekering. 

Online aangifte doen

Je kan aangifte doen van de feiten op Police-on-web. Dat is een online politieloket dat 24 uur op 24, 7 dagen op 7 bereikbaar is. Je kan online aangifte doen als:

 • de daders van de feiten onbekend zijn;
 • er geen geweld gebruikt is;
 • er geen bedreigingen geuit zijn;
 • er geen gewonden zijn.

Meer uitleg over de gerechtelijke procedure

Meer info over mogelijke schadevergoeding

Contacteer je verzekeraar

Ga na in je afgesloten contracten of je verzekerd bent en meld de feiten bij je verzekering. Afhankelijk van de dekking kan je verzekering de schade vergoeden.  De verzekering zal vragen om een kopie van de aangifte bij de politie. Aangifte is noodzakelijk als je je schade vergoed wil zien. 

Meer info over verzekeringen

  Wie kan je helpen?

Familie of vrienden

Neem iemand uit je omgeving in vertrouwen. Dit is misschien moeilijk,  maar als je zwijgt, geef je de dader de macht over je leven en kun je in een isolement raken.  Door dat isolement te doorbreken, pak je een stukje van de regie over je leven terug in eigen handen. Praat er vooral over met mensen die naar je blijven luisteren, ook al vertel je je verhaal steeds opnieuw. 

Slachtofferhulp van het CAW

Slachtofferhulp van het CAW kan je informatie geven, begeleiden, en administratief en emotioneel ondersteunen. Slachtoffers en hun omgeving ervaren verschillende emoties. CAW bieden een luisterend oor, denken mee en ondersteunen je waar mogelijk om de draad weer op te nemen.  

Dienst slachtofferonthaal bij de justitiehuizen

Als je aangifte hebt gedaan bij de politie, wil je weten wat er met je klacht gebeurt. De dienst slachtofferonthaal kan je informatie geven over je dossier (vanaf de indiening van klacht tot de strafuitvoering). Deze dienst kan je ook bijstaan en ondersteuning bieden tijdens de gerechtelijke procedure, bijvoorbeeld bij de teruggave van inbeslaggenomen stukken, bij de inzage van het dossier, bij zittingen van de rechtbank, ...  

Juridische eerstelijnsbijstand of een advocaat

Juridische eerstelijnsbijstand biedt praktische inlichtingen, juridische info en een eerste juridisch advies. Indien nodig word je doorverwezen naar een gespecialiseerde organisatie. Het is een gratis dienst, georganiseerd door de Commissie voor Juridische Bijstand, die toegankelijk is voor iedereen, ongeacht je inkomen.  

Voor uitgebreid juridisch advies of als je je wil laten vertegenwoordigen in een strafrechtelijke procedure, kan je terecht bij een advocaat.  

Via juridische tweedelijnsbijstand (vroeger pro deo) kan je beroep doen op de tussenkomst van een advocaat die - afhankelijk van je inkomen - goedkoper of gratis is.  

  Misschien zoek je info over

Je kent een slachtoffer in je omgeving

Iemand die een ingrijpende gebeurtenis heeft meegemaakt is helemaal van slag en gedraagt zich vaak anders. Dat kan best verwarrend zijn. Je kan pijn, verdriet of kwaadheid van anderen niet wegnemen. Maar begrip tonen, aandacht geven en luisteren kan natuurlijk wel, ook als je geen pasklare oplossingen hebt. Er gewoon zijn is al een enorme steun. 

Een slachtoffer in je omgeving helpen

Ik werd slachtoffer van vandalisme in het buitenland.

Als je slachtoffer bent van vandalisme in het buitenland, weet je vaak niet goed waar te beginnen. Naast diensten in het land waar je bent, kan je ook contact opnemen met een aantal diensten in België.

Slachtoffer in het buitenland

Wat is vandalisme?

Vandalisme wordt in het strafwetboek beschreven als “vernielingen”. Vernielen is het moedwillig beschadigen of vernietigen van goederen die eigendom zijn van iemand anders.

Er bestaan verschillende soorten vernielingen die strafbaar zijn:

 • vernieling van bouwwerken of stoommachines
 • vernieling of beschadiging van graven, monumenten, kunstvoorwerpen
 • vernieling of beschadiging van eetwaren, koopwaren of andere roerende eigendommen
 • graffiti en beschadiging van onroerende eigendommen
 • ombrengen van dieren
 • vernieling van afsluiting, verplaatsing of verwijdering van grenspalen en hoekbomen
 • vernieling en schade door overstroming veroorzaakt

Is graffiti strafbaar?

Graffiti onder de vorm van opschriften, inkrassingen en tekeningen die zonder toestemming werden aangebracht op muren, monumenten en andere voorwerpen is strafbaar.

Graffiti die zichtbaar is op de openbare weg kan eventueel door het stadsbestuur/gemeentebestuur (gratis) worden verwijderd. Je kan online ook tips vinden hoe je zelf graffiti kan verwijderen.

Tips bij vandalisme

Ruim zichtbare schade zo snel mogelijk op. Verwijder graffiti zo snel mogelijk en laat ingegooide ruiten snel repareren.

Wat is drugsgeweld?

Drugsgeweld is het gevolg van rivaliteit in het drugmilieu waarbij er conflicten ontstaan tussen drugsbendes. Deze conflicten gaan dan in de meeste gevallen over het intimideren en/of uitschakelen van de concurrentie. Er worden aanslagen gepleegd op leden van de rivaliserende bende. Niet enkel familieleden zijn hier vaak het slachtoffer van, maar ook toevallige omstaanders of buren. Deze aanslagen kunnen voorkomen onder de vorm van vuurwerkbommen, schietpartijen, brandstichting, bedreigingen, …

Druggebruik en een drugsproblematiek in een buurt kunnen wel overlast met zich meebrengen, maar monden niet altijd uit in drugsgeweld.

Als je slachtoffer of getuige bent van drugsgeweld, doe je best aangifte bij de politie. Het is belangrijk om je goed voor te bereiden, noteer eventueel alles wat je gezien en/of gehoord hebt. Wat jij weet over het misdrijf, kan namelijk heel belangrijk zijn voor het onderzoek en de bestraffing van  de plegers.