Historisch misbruik

Historisch misbruik is elke vorm van fysiek of psychisch geweld met inbegrip van seksueel geweld en verwaarlozing gepleegd 10 jaar of langer geleden. Deze gebeurtenissen hebben vaak langdurige gevolgen op het leven van slachtoffers, ongeacht of iets eenmalig of herhaaldelijk gebeurde.

Misbruik kan lang verborgen blijven. Soms word je geconfronteerd met herinneringen bij bijvoorbeeld het horen van een verhaal of zien van een persbericht. Je kan denken dat jij als slachtoffer verantwoordelijk bent voor wat gebeurd is, maar dit is niet zo. Misbruik is nooit goed te praten. De verantwoordelijkheid hiervoor ligt altijd bij de dader(s).

  Wat kan je zelf doen?

Praat erover

Zoek steun bij iemand waar je terechtkan. Vrienden, familie, buren, … kunnen naar je luisteren en je bijstaan. Door erover te praten kan je samen overleggen hoe je best hulp zoekt en hoe je bijgestaan wil worden, bijvoorbeeld door professionele hulp te zoeken of door iemand te vragen met je mee te gaan om aangifte te doen.  

Je kan aangifte doen bij de politie

Ook als iets lang geleden is, kan het zijn dat wat je overkwam nog vervolgd kan worden. Soms helpt het jou in je verwerking om officieel te laten vaststellen wat er gebeurd is. Als je aangifte doet, kan de politie onderzoeken wat er gebeurd is. Je kan je daarbij laten bijstaan door iemand die je vertrouwt.

Meer uitleg over de gerechtelijke procedure

Stap naar de erkennings-en bemiddelingscommissie voor slachtoffers van historisch misbruik

Deze erkennings- en bemiddelingscommissie wil vanuit de samenleving erkenning geven aan slachtoffers. Heb je al klacht ingediend of wil je dit net helemaal niet, maar wil je wel graag je verhaal doen als slachtoffer en beluisterd worden? Wil jij nagaan hoe een instelling de dag van vandaag voorkomt dat er andere mensen hetzelfde meemaken als wat jij meemaakte? Heb je vragen voor de pleger die je wil stellen? De erkennings- en bemiddelingscommissie kan proberen contact te leggen met de pleger en/of instanties waar het misbruik plaatsvond en indien jij dit wenst nagaan of er bemiddeling gestart kan worden. 

  Wie kan je helpen?

Familie of vrienden

Neem iemand uit je omgeving in vertrouwen. Dit is misschien moeilijk, maar als je zwijgt, geef je de dader de macht over je leven en kan je geïsoleerd raken. Door dat isolement te doorbreken, neem je een stukje van de regie over je leven terug in eigen handen. Praat er vooral over met mensen die naar je blijven luisteren, ook al vertel je je verhaal steeds opnieuw. 

1712

1712 is een gratis, professionele hulplijn voor iedereen met vragen over geweld, misbruik en kindermishandeling. Als je slachtoffer bent van aanranding of verkrachting, kan je 1712 bellen of chatten of mailen via www.1712.be

De medewerkers van 1712 luisteren naar je verhaal en verwijzen je eventueel door naar gepaste hulpverlening.  

Slachtofferhulp van het CAW

Slachtofferhulp van het CAW kan je informatie geven, begeleiden, en administratief en emotioneel ondersteunen. Slachtoffers en hun omgeving ervaren verschillende emoties. CAW bieden een luisterend oor, denken mee en ondersteunen je waar mogelijk om de draad weer op te nemen.  

Dienst slachtofferonthaal bij de justitiehuizen

Als je aangifte hebt gedaan bij de politie, wil je weten wat er met je klacht gebeurt. De dienst slachtofferonthaal kan je informatie geven over je dossier (vanaf de indiening van klacht tot de strafuitvoering). Deze dienst kan je ook bijstaan en ondersteuning bieden tijdens de gerechtelijke procedure, bijvoorbeeld bij de teruggave van inbeslaggenomen stukken, bij de inzage van het dossier, bij zittingen van de rechtbank, ...  

Juridische eerstelijnsbijstand of een advocaat

Juridische eerstelijnsbijstand biedt praktische inlichtingen, juridische info en een eerste juridisch advies. Indien nodig word je doorverwezen naar een gespecialiseerde organisatie. Het is een gratis dienst, georganiseerd door de Commissie voor Juridische Bijstand, die toegankelijk is voor iedereen, ongeacht je inkomen.  

Voor uitgebreid juridisch advies of als je je wil laten vertegenwoordigen in een strafrechtelijke procedure, kan je terecht bij een advocaat.  

Via juridische tweedelijnsbijstand (vroeger pro deo) kan je een beroep doen op de tussenkomst van een advocaat die - afhankelijk van je inkomen - goedkoper of gratis is.

Opvangpunt voor misbruik in de Kerk

Hier kan je terecht voor een melding, erkenning, herstel, een klacht, luisterend oor of persoonlijk gesprek over seksueel misbruik in de Kerk door bisschoppen en religieuze oversten. Vanuit het gemeenschappelijk opvangpunt wordt doorverwezen naar plaatselijke aanspreekpunten van het opvangpunt. Het opvangpunt is bereikbaar via 02 507 05 93 en via het e-mailadres info.misbruik@kerknet.be 

Een lotgenotenvereniging

Praten met lotgenoten kan helpen bij de verwerking. Contactgegevens van deze verenigingen vind je op de site van Trefpunt Zelfhulp

  Misschien zoek je info over

Je kent een slachtoffer in je omgeving

Iemand die een ingrijpende gebeurtenis heeft meegemaakt is helemaal van slag en gedraagt zich vaak anders. Dat kan best verwarrend zijn. Je kan pijn, verdriet of kwaadheid van anderen niet wegnemen. Maar begrip tonen, aandacht geven en luisteren kan natuurlijk wel, ook als je geen pasklare oplossingen hebt. Er gewoon zijn is al een enorme steun. 

Een slachtoffer in je omgeving helpen

 

Hoe verwerk je een ingrijpende gebeurtenis?

Misbruik kan je leven ingrijpend veranderen. Er overkomt jou iets waardoor je leven helemaal overhoop wordt gehaald. Dat laat sporen na die soms erg lang voelbaar zijn.

Hoe verwerk je een ingrijpende gebeurtenis?