Diefstal met geweld

Diefstal met geweld of onder bedreiging kan hard aankomen. Je wordt plots geconfronteerd met een overvaller en je bent spullen van jezelf of anderen kwijt. Een overval gebeurt onverwacht en gaat vaak gepaard met geweld. De schade kan groot zijn en is vaak niet alleen uit te drukken in geld. Je vertrouwen in mensen en je veiligheidsgevoel kan een flinke deuk krijgen. Dat is normaal.

  Wat kan je zelf doen?

Wat kan je doen tijdens een overval?

Handel tijdens een overval volgens het RAAK-principe:  

  • Rustig blijven 
  • Aanvaarden/accepteren 
  • Afgeven van geld of goederen 
  • Kijk hoe de dader eruitziet 

In paniek doe je soms rare dingen. Probeer rustig te blijven en je omgeving te kalmeren. Wees extra voorzichtig bij een gewapende overvaller. Volg zijn bevelen op, lieg of verzet je niet. Als er een alarm is, probeer dat dan onopvallend in werking te zetten. Geef wat hij vraagt en benoem wat je doet, zo kan de overvaller je bewegingen volgen. Overvallers zijn vaak zenuwachtig en kunnen soms onder invloed zijn van alcohol, drugs of medicatie, waardoor ze heftiger kunnen reageren. Observeer de dader nauwkeurig, let op opvallende kenmerken, zodat je hem achteraf kan beschrijven aan de politie. Hang de held niet uit, maar zorg voor je eigen veiligheid en die van je omgeving.  

Na een overval: praat erover!

Zoek steun bij iemand waar je terechtkan. Vrienden, familie, buren, … kunnen naar je luisteren en je bijstaan. Door erover te praten kan je samen overleggen hoe je best hulp zoekt en hoe je bijgestaan wil worden, bijvoorbeeld door professionele hulp te zoeken of door iemand te vragen met je mee te gaan om aangifte te doen. 

Zorg voor jezelf

Iedereen die overvallen werd, gaat daar anders mee om. Je kan kwaad, bang, verdrietig of wantrouwig zijn. Het gebeuren kan je dagelijks leven overhoop halen. Misschien vermijd je bepaalde situaties of mensen. Dat is normaal. 

hoe verwerk je een ingrijpende gebeurtenis

Verzamel bewijsmateriaal  

Bewijsmateriaal kan helpen om de dader te vinden en te linken aan de feiten. Maak een inventaris van de gestolen goederen of verzamel foto’s van de zaken die gestolen werden. Bezorg deze inventaris aan de politie als je aangifte doet. Als je over het serienummer van een gestolen voorwerp beschikt, bezorg dit dan ook aan de politie zodat dit voorwerp geseind kan worden.  

Doe aangifte bij de politie

Bel de politie op het nummer 101 in geval van nood  

Bij dringende situaties kan je dag en nacht terecht bij de politie op het nummer 101. Als je slachtoffer bent van diefstal en oog in oog stond met de dader, contacteer je best onmiddellijk de politie om de daders te laten vatten en te vermijden dat anderen ook slachtoffer worden.  

Doe na de feiten aangifte bij de politie 

Zodra de overvaller(s) weg zijn, doe je best onmiddellijk aangifte bij de politie. Die kan onderzoeken wat er gebeurd is. Vertel ook in welke richting en met welk vervoersmiddel de dader(s) vluchtte(n). Wis geen sporen uit: raak niets aan, sluit de ramen en deuren als de overval thuis plaatsvond en laat niemand binnen. Wacht buiten op de komst van de politie en probeer rustig te blijven. Zijn er getuigen, vraag hen dan te blijven of noteer hun naam en telefoonnummer. 

Als je aangifte doet van diefstal, kan de politie onderzoeken wat er gebeurd is. Je kan je daarbij laten bijstaan door iemand die je vertrouwt. Aangifte vergroot de kans dat de feiten onderzocht worden en de dader(s) gevat worden. Er bestaat ook een kans dat je je dierbare spullen vroeg of laat terugkrijgt. Aangifte doen kan je een gevoel van rechtvaardigheid geven en het is nodig als je beroep wil doen op je verzekering. Als je identiteitskaart of rijbewijs gestolen is, maakt de politie een attest van diefstal op. Daarmee kan je nieuwe documenten aanvragen bij de dienst burgerzaken van je gemeente of stad. 

Meer uitleg over de gerechtelijke procedure

Meer informatie over een mogelijke schadevergoeding

Blokkeer je gestolen kaarten of gsm

Als je bankkaarten zijn gestolen, blokkeer ze dan onmiddellijk via CARDSTOP op +32 78 170 170. Deze dienst is permanent beschikbaar. 

Als je identiteitskaart of je reisdocumenten zijn gestolen, blokkeer ze dan onmiddellijk via DOCSTOP op 00800 2123 2123 (of +32 2 518 2123 in de landen waar het 00800-nummer niet bereikbaar is).  

Als je gsm is gestolen, blokkeer dan onmiddellijk je simkaart en je toestel. Op de website van je gsm-operator kan je informatie vinden over welke stappen je dan moet ondernemen. Je kan ook controleren of je je telefoon kan traceren via “vind mijn smartphone”. Op de website van het merk van je gsm kan je wellicht informatie vinden over hoe je dit moet doen.  

Contacteer je verzekeraar

Ga na in je afgesloten contracten of je verzekerd bent en meld de feiten bij je verzekering. Afhankelijk van de dekking kan je verzekering de schade vergoeden.  De verzekering zal vragen om een kopie van de aangifte bij de politie. Aangifte is noodzakelijk als je je schade vergoed wil zien. 

Meer info over verzekeringen

  Wie kan je helpen?

Familie of vrienden

Neem iemand uit je omgeving in vertrouwen. Dit is misschien moeilijk,  maar als je zwijgt, geef je de dader de macht over je leven en kun je in een isolement raken.  Door dat isolement te doorbreken, pak je een stukje van de regie over je leven terug in eigen handen. Praat er vooral over met mensen die naar je blijven luisteren, ook al vertel je je verhaal steeds opnieuw. 

1712

1712 is een gratis, professionele hulplijn voor iedereen met vragen over geweld, misbruik en kindermishandeling. Als je slachtoffer bent van diefstal met geweld, kan je 1712 bellen of chatten of mailen via www.1712.be    

De medewerkers van 1712 luisteren naar je verhaal en verwijzen je eventueel door naar gepaste hulpverlening.   

Je huisarts

Je kan overwegen om je huisarts te betrekken als vertrouwenspersoon. Je huisarts kan luisteren en je helpen om de situatie uit te klaren, en je eventueel doorverwijzen naar gepaste hulpverlening. Je huisarts kan ook (fysische en psychische) letsels vaststellen en eventueel een attest maken van arbeidsongeschiktheid.  

Indien nodig kan je tijdens het weekend of op feestdagen ook langsgaan bij een dokter van wacht of huisartsenwachtpost.

Slachtofferhulp van het CAW

Slachtofferhulp van het CAW kan je informatie geven, begeleiden, en administratief en emotioneel ondersteunen. Slachtoffers en hun omgeving ervaren verschillende emoties. CAW bieden een luisterend oor, denken mee en ondersteunen je waar mogelijk om de draad weer op te nemen.  

Dienst slachtofferonthaal bij de justitiehuizen

Als je aangifte hebt gedaan bij de politie, wil je weten wat er met je klacht gebeurt. De dienst slachtofferonthaal kan je informatie geven over je dossier (vanaf de indiening van klacht tot de strafuitvoering). Deze dienst kan je ook bijstaan en ondersteuning bieden tijdens de gerechtelijke procedure, bijvoorbeeld bij de teruggave van inbeslaggenomen stukken, bij de inzage van het dossier, bij zittingen van de rechtbank, ...  

Juridische eerstelijnsbijstand of een advocaat

Juridische eerstelijnsbijstand biedt praktische inlichtingen, juridische info en een eerste juridisch advies. Indien nodig word je doorverwezen naar een gespecialiseerde organisatie. Het is een gratis dienst, georganiseerd door de Commissie voor Juridische Bijstand, die toegankelijk is voor iedereen, ongeacht je inkomen.  

Voor uitgebreid juridisch advies of als je je wil laten vertegenwoordigen in een strafrechtelijke procedure, kan je terecht bij een advocaat.  

Via juridische tweedelijnsbijstand (vroeger pro deo) kan je beroep doen op de tussenkomst van een advocaat die - afhankelijk van je inkomen - goedkoper of gratis is.  

  Misschien zoek je info over

Je kent een slachtoffer in je omgeving

Iemand die een ingrijpende gebeurtenis heeft meegemaakt is helemaal van slag en gedraagt zich vaak anders. Dat kan best verwarrend zijn. Je kan pijn, verdriet of kwaadheid van anderen niet wegnemen. Maar begrip tonen, aandacht geven en luisteren kan natuurlijk wel, ook als je geen pasklare oplossingen hebt. Er gewoon zijn is al een enorme steun. 

Een slachtoffer in je omgeving helpen

Ik werd slachtoffer van een diefstal met geweld in het buitenland.

Wanneer je slachtoffer wordt van een diefstal met geweld in het buitenland, weet je vaak niet goed waar te beginnen. Naast diensten in het buitenland zelf, kan je ook contact opnemen met een aantal diensten in België.

Slachtoffer in het buitenland

Diefstal met geweld voorkomen

In elke woonst, zaak of bedrijf waar geld aanwezig is, lopen bewoners of werknemers het risico om geconfronteerd te worden met een overval. Eveneens wanneer jij, je zaak of je bedrijf waardevolle goederen ( zoals dure wagens, juwelen, kunst of antiek,…) bezitten of als je bedrijf een voorraad heeft van goederen die de overvallers interesseren ( bv Gsm's, pc's, koper, …) is het aangewezen dat je (techno-)preventieve maatregelen overweegt.  

Je kan diefstal met geweld proberen te voorkomen door preventieve maatregelen te nemen om je maximaal te beschermen. Advies is vaak kosteloos. Na het gebeurde ben je misschien op zoek naar specifieke tips. Durf daarnaar te vragen bij de politie, of bij bedrijven die werken rond beveiliging. Media geven ook regelmatig tips rond nieuwe fenomenen van overvallen. Wees ook alert voor verdachte situaties.  

https://www.besafe.be/nl/veiligheidsthemas/diefstal

Wat is diefstal met geweld?

De juridische term van “overval” is “diefstal met geweld en/of bedreiging”. Onder geweld verstaat de wet daden van fysieke dwang gepleegd op personen. Onder bedreiging verstaat de wet alle middelen van morele dwang door het verwekken van vrees voor een dreigend kwaad.