Voyeurisme

Voyeurisme is een persoon observeren of doen observeren of van deze persoon een beeld- of geluidsopname maken of doen maken.

Het is niet oké om te gluren zonder toestemming. Door sleutelgaten of over de muren van douches kijken is grensoverschrijdend.

Het heimelijk filmen of fotograferen van meisjes en vrouwen onder de rok wordt upskirt genoemd en is een vorm van voyeurisme. Dat geldt ook voor downblouse, het heimelijk bespieden en filmen van borsten door in bovenkleding te kijken. Creepshots zijn stiekeme beelden van borsten en billen op het strand of andere openbare plaatsen.

Als deze beelden achteraf op websites of sociale media gedeeld worden, gaat het over niet-consensuele verspreiding van seksueel getinte inhoud. Niet-consensueel betekent dat niet alle betrokken personen hiermee hebben ingestemd.

Ook zonder fysiek contact kunnen slachtoffers van voyeurisme zich schamen of zich boos, bang of schuldig voelen. Dat is normaal. Weet dat je niet de enige bent die dit overkomt en onthoud dat de verantwoordelijkheid altijd bij de dader ligt.

  Wat kan je zelf doen?

Praat erover!

Zoek steun bij iemand waar je terechtkan. Vrienden, familie, buren, … kunnen naar je luisteren en je bijstaan. Door erover te praten kan je samen overleggen hoe je best hulp zoekt en hoe je bijgestaan wilt worden, bijvoorbeeld door professionele hulp te zoeken of door iemand te vragen met je mee te gaan om aangifte te doen.  

Zorg voor jezelf

Iedereen gaat anders om met voyeurisme. Het kan je kwaad, bang, verdrietig of onzeker maken. Voyeurisme kan je leven overhoop halen. Misschien vermijd je bepaalde situaties of mensen. Dat is normaal. 

hoe verwerk je een ingrijpende gebeurtenis

Doe aangifte bij de politie

Als je aangifte doet van voyeurisme, kan de politie onderzoeken wat er gebeurd is. Je kan je daarbij laten bijstaan door iemand die je vertrouwt. Aangifte vergroot de kans dat de feiten onderzocht worden en de daders gevat worden. Aangifte doen kan je een gevoel van rechtvaardigheid geven. 

Vaak zijn er in het geval van voyeurisme rond een bepaalde periode of plaats meerdere slachtoffers. Aangifte doen maakt dat de politie één en ander met elkaar in verband kan brengen, waardoor er grotere kans is dat de dader gepakt wordt.

Voyeurisme is strafbaar; er staan zware straffen op. Ook al is er geen sprake van fysiek contact.

Meer uitleg over de gerechtelijke procedure

Meer informatie over een mogelijke schadevergoeding

  Wie kan je helpen?

Familie of vrienden

Neem iemand uit je omgeving in vertrouwen. Dit is misschien moeilijk,  maar als je zwijgt, geef je de dader de macht over je leven en kun je in een isolement raken.  Door dat isolement te doorbreken, pak je een stukje van de regie over je leven terug in eigen handen. Praat er vooral over met mensen die naar je blijven luisteren, ook al vertel je je verhaal steeds opnieuw. 

Aanspreekpersonen integriteit binnen jeugdorganisaties en sportclubs

Binnen jeugdorganisaties en sportclubs kan je de aanspreekpersoon integriteit (API) contacteren als er sprake is van integriteitsschending. Dit is elke vorm van lichamelijk, seksueel, moreel of psychisch gedrag waarvan jij vindt dat het over jouw grens gaat of over de grens van iemand anders. De API gaat aan de slag met wat jij vertelt. Elke melding wordt serieus genomen.

Slachtofferhulp van het CAW

Slachtofferhulp van het CAW kan je informatie geven, begeleiden, en administratief en emotioneel ondersteunen. Slachtoffer zijn van voyeurisme kan veel emoties (angst, kwaadheid, verdriet, …) teweeg brengen bij jou en je omgeving. CAW bieden je een luisterend oor, denken met je mee en ondersteunen je om de draad weer op te nemen.  

Dienst slachtofferonthaal bij de justitiehuizen

Als je aangifte hebt gedaan bij de politie, wil je weten wat er met je klacht gebeurt. De dienst slachtofferonthaal kan je informatie geven over je dossier (vanaf de indiening van de klacht tot de strafuitvoering). Deze dienst kan je ook bijstaan en ondersteuning bieden tijdens de gerechtelijke procedure, bijvoorbeeld bij de teruggave van overtuigingsstukken, de inzage van het dossier, zittingen van de rechtbank, ...  

Juridische eerstelijnsbijstand of een advocaat

Juridische eerstelijnsbijstand biedt praktische inlichtingen, juridische info en een eerste juridisch advies. Indien nodig word je doorverwezen naar een gespecialiseerde organisatie. Het is een gratis dienst, georganiseerd door de Commissie voor Juridische Bijstand, die toegankelijk is voor iedereen, ongeacht je inkomen.  

Voor uitgebreid juridisch advies of als je je wil laten vertegenwoordigen in een strafrechtelijke procedure, kan je terecht bij een advocaat.  

Via juridische tweedelijnsbijstand (vroeger pro deo) kan je beroep doen op de tussenkomst van een advocaat die - afhankelijk van je inkomen - goedkoper of gratis is.  

  Misschien zoek je info over

Je kent een slachtoffer in je omgeving

Iemand die een ingrijpende gebeurtenis heeft meegemaakt is helemaal van slag en gedraagt zich vaak anders. Dat kan best verwarrend zijn. Je kan pijn, verdriet of kwaadheid van anderen niet wegnemen. Maar begrip tonen, aandacht geven en luisteren kan natuurlijk wel, ook als je geen pasklare oplossingen hebt. Er gewoon zijn is al een enorme steun. 

Een slachtoffer in je omgeving helpen

Wat is voyeurisme en is het strafbaar?

​Voyeurisme is het observeren of doen observeren van een persoon of van deze persoon een beeld- of geluidsopname maken of doen maken.

  • rechtstreeks of door middel van een technisch of ander hulpmiddel,
  • zonder toestemming of buiten het medeweten van die persoon,
  • terwijl die persoon ontbloot is of een expliciete seksuele daad stelt, en
  • terwijl die persoon zich in omstandigheden bevindt waarin verwacht mag worden dat hij beschut is voor ongewenste blikken.

Het voyeurisme bestaat zodra er begin van uitvoering is.

Voyeurisme is strafbaar.