Verkeersongeval

Een verkeersongeval kan heel ingrijpend zijn. Niet alleen voor wie gewond raakte of een naaste verloor in het verkeer, maar ook voor inzittenden die niet gewond raakten of voor getuigen van een verkeersongeval.

  Wat kan je zelf doen?

Bel het noodnummer

Bel het noodnummer 112 (ambulance en brandweer) bij een ongeval met gewonden

Als je dringende medische hulp nodig hebt, kan je bellen naar 112 of ga je naar spoed.  Ook na een ongeval is het belangrijk een arts te raadplegen, ook al lijken je klachten beperkt.  

Als je in België naar het noodnummer 112 belt voor de politie, word je doorgeschakeld naar het noodnummer 101. Hierdoor kan er kostbare tijd verloren gaan. We raden je daarom aan om voor dringende politiehulp rechtstreeks het noodnummer 101 te bellen.

Bel het nummer 101 als je de politie nodig hebt

Als de weg versperd is of als je er niet uitgeraakt om het Europees aanrijdingsformulier in te vullen, kan je dag en nacht terecht bij de politie op het nummer 101. Breng jezelf en anderen in veiligheid en verplaats je voertuig niet.  

Vul een Europees aanrijdingsformulier in

Wanneer er alleen stoffelijke schade is, is het belangrijk om meteen na een ongeval een Europees aanrijdingsformulier in te vullen. Als er ook medische hulp of politie nodig is, neem je best contact op met de hulpdiensten. Voor meer info, zie het punt 'Bel het noodnummer'.

Breng mensen en diensten in je omgeving onmiddellijk op de hoogte

Een verkeersongeval kan heel ingrijpend zijn, maar het is belangrijk om zo snel mogelijk een aantal zaken te regelen.  

  • Breng je omgeving op de hoogte en vraag om hulp.  
  • Breng je ziekenfonds en verzekeringsmaatschappij op de hoogte. 
  • Verwittig je werkgever of school als je na het ongeval afwezig zal zijn.   

Contacteer je verzekeraar

Ga na in je afgesloten contracten of je verzekerd bent en meld het ongeval bij je verzekering. Afhankelijk van de dekking kan je verzekering de schade vergoeden. Bezorg het Europees aanrijdingsformulier binnen de acht dagen aan je verzekering. Bezorg je verzekering ook het proces-verbaal van de politie als die ter plaatse kwam.   

Verzekeringen die betrokken kunnen zijn.

Elk ongeval is anders. De omstandigheden waarin een ongeval gebeurt, hebben belangrijke gevolgen voor de manier waarop je als slachtoffer vergoed wordt voor de lichamelijke schade die je erdoor hebt opgelopen. Om door het bos de bomen nog te kunnen zien, werkte Assuralia een interactieve module uit. Door enkele vragen te beantwoorden kom je te weten hoe jouw lichamelijke schade vergoed wordt en op welke verzekeringen je een beroep kunt doen. 

Zorg voor jezelf

Het is schokkend als jij of iemand uit je omgeving betrokken was bij een verkeersongeval. Het gebeuren kan je dagelijkse leven overhoop halen, dat is normaal. Iedereen verwerkt zo’n gebeurtenis op zijn manier.  

Hoe verwerk je een ingrijpende gebeurtenis?

Bewaar alle administratie rond het ongeval

Bewaar alle administratie rond het verkeersongeval (zoals medische documenten, een kopie van het aanrijdingsbewijs, proces-verbaal, …) goed. Deze documenten kunnen later belangrijk zijn om de opgelopen schade te bewijzen. 

  Wie kan je helpen?

Familie of vrienden

Neem iemand uit je omgeving in vertrouwen. Praat erover met mensen die naar je blijven luisteren ook al vertel je je verhaal steeds opnieuw.

Daarnaast kan het fijn zijn als iemand uit je omgeving helpt met het huishouden of af en toe op je kinderen past. Durf familie of vrienden om hulp te vragen. Je zal merken dat zij graag helpen. 

Je huisarts

Je huisarts kan ook (fysische en psychische) letsels vaststellen en eventueel een attest opstellen van arbeidsongeschiktheid.  

Je kan overwegen om je huisarts te betrekken als vertrouwenspersoon. Je huisarts kan ook luisteren en je helpen om de situatie uit te klaren, en je eventueel doorverwijzen naar gepaste hulpverlening.

Indien nodig kan je tijdens het weekend of op feestdagen ook langsgaan bij een dokter van wacht of huisartsenwachtpost.

Dienst Maatschappelijk Werk van je ziekenfonds

De Dienst Maatschappelijk Werk van je ziekenfonds kan informatie en advies geven en je helpen bij administratie. Deze dienst kan je wegwijs maken over mogelijke uitkeringen, thuiszorg, het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH), … Contacteer je ziekenfonds voor meer informatie.

Slachtofferhulp van het CAW

Slachtofferhulp van het CAW kan je informatie geven, begeleiden, en administratief en emotioneel ondersteunen. Slachtoffers en hun omgeving ervaren verschillende emoties. CAW bieden een luisterend oor, denken mee en ondersteunen je waar mogelijk om de draad weer op te nemen. 

Dienst slachtofferonthaal bij de justitiehuizen

Als slachtoffer of nabestaande wil je weten wat er op juridisch vlak gebeurt na de feiten.  De dienst slachtofferonthaal kan je informatie geven over je dossier (vanaf de feiten tot de strafuitvoering). Deze dienst kan je ook bijstaan en ondersteuning bieden tijdens de gerechtelijke procedure, bijvoorbeeld bij de teruggave van inbeslaggenomen stukken, bij de inzage van het dossier, bij zittingen van de rechtbank, ...  

Juridische eerstelijnsbijstand of een advocaat

Juridische eerstelijnsbijstand biedt praktische inlichtingen, juridische info en een eerste juridisch advies. Indien nodig word je doorverwezen naar een gespecialiseerde organisatie. Het is een gratis dienst, georganiseerd door de Commissie voor Juridische Bijstand, die toegankelijk is voor iedereen, ongeacht je inkomen.  

Voor uitgebreid juridisch advies of als je je wil laten vertegenwoordigen in een strafrechtelijke procedure, kan je terecht bij een advocaat.  

Via juridische tweedelijnsbijstand (vroeger pro deo) kan je beroep doen op de tussenkomst van een advocaat die - afhankelijk van je inkomen - goedkoper of gratis is.

Rondpunt vzw

Rondpunt vzw ijvert voor goede opvang van verkeersslachtoffers in Vlaanderen. Rondpunt biedt informatie en advies en zet in op participatieprojecten rond sport, vrije tijd, ... voor iedereen die door het verkeer geraakt werd.

De gids ‘Als het verkeer je raakt. Praktische gids na een verkeersongeval’ van Rondpunt vzw helpt je op weg. De gids is ingedeeld in handige hoofdstukken die per situatie concrete info geven over wat je kan doen en met welke zaken je te maken kan krijgen na een verkeersongeval. 

OTL - Centrum voor re-integratie

OTL staat voor een volwaardige, ontwikkelingsgerichte re-integratie in de maatschappij van verkeersslachtoffers. OTL doet dit door samen de talenten en passies van de cliënten te vinden en verder te verkennen.

Lotgenoten

Als je wil praten over wat je is overkomen met lotgenoten, kan je terecht bij een aantal verenigingen. Ouders van Verongelukte Kinderen (OVK) is er voor gezinnen waarvan een kind het leven liet in een verkeersongeval. Over-Hoop is er voor gezinnen waarvan het kind gewond raakte bij een verkeersongeval.

Andere lotgenotenverenigingen zijn te vinden op www.zelfhulp.be  

Even-zeer vzw

Als je een ongeval veroorzaakte, kan je via de lotgenotengroep Even-zeer vzw contact zoeken met anderen die hetzelfde meemaakten.. Een lotgenoot heeft soms genoeg aan enkele woorden om te begrijpen wat je doormaakt. Je verhaal kunnen doen aan iemand met een gelijkaardige ervaring, kan helpen om te begrijpen waar je aan toe bent en je emoties te verduidelijken.  

  Misschien zoek je info over

Voor welke schade kan ik een vergoeding krijgen?

Als je slachtoffer bent van een verkeersongeval kan je eventueel een vergoeding krijgen voor opgelopen schade. Er moet dan nagegaan worden in welke mate en bij welke verzekeraar je hiervoor een vergoeding kan krijgen.  

Ik was getuige van een verkeersongeval

Ook voor getuigen kan een verkeersongeval ingrijpende gevolgen hebben. Het is niet gemakkelijk om om te gaan met wat je hebt gezien. Je zag misschien doden of gewonden. Dat kan heel wat emoties oproepen. Misschien voel je je schuldig omdat je het gevoel hebt dat je meer had kunnen doen. Weet dat elke hulp ter plaatse of achteraf waardevol is. Het is normaal als je na een ongeval moeite hebt om je weer in het verkeer te begeven.  

Zoek hulp als je het moeilijk hebt. Praat over wat je doormaakt met vrienden, familie of je huisarts of neem contact op met slachtofferhulp van het CAW.  

De pers stelt me vragen over het ongeval

Vraagt een journalist je om je verhaal te vertellen in de media? Hoe kan je omgaan met publieke aandacht en wat heb je daarbij te winnen en te verliezen? Deze info helpt je om te beslissen of je je verhaal publiek wil maken en geeft je tips om te praten met media. 

Ik heb een verkeersongeval veroorzaakt. Waar kan ik terecht?

Als je zelf een verkeersongeval veroorzaakte, is de schok vaak heel groot. Jij moet leven met de gevolgen. Los van het feit of je al dan niet aansprakelijk bent, heb je recht op de nodige medische, juridische en psychosociale zorgen.  

Iedereen die bij een verkeersongeval betrokken raakt, dus ook wie een ongeval veroorzaakt, kan bij slachtofferhulp van de Centra voor Algemeen Welzijnswerk (CAW) terecht. Slachtofferhulp kan je informatie geven, begeleiden en administratief en emotioneel ondersteunen. Slachtoffers en hun omgeving ervaren verschillende emoties. CAW bieden een luisterend oor, denken mee en ondersteunen je waar mogelijk om de draad weer op te nemen. 

Je kan ook contact zoeken met andere veroorzakers van verkeersongevallen via de lotgenotengroep Even-zeer vzw. Een lotgenoot heeft soms genoeg aan enkele woorden om te begrijpen wat je doormaakt. Je verhaal kunnen doen aan iemand met een gelijkaardige ervaring, kan je helpen begrijpen waar je aan toe bent en een aantal van je emoties verduidelijken.