Vluchtmisdrijf

Een verkeersongeval kan heel ingrijpend zijn. Niet alleen voor wie gewond raakte of een naaste verloor in het verkeer, maar ook voor inzittenden die niet gewond raakten, of getuigen.

Slachtoffer zijn van een ongeval met vluchtmisdrijf brengt vaak nog extra emoties mee, zoals woede of ontgoocheling. Als de persoon die vluchtmisdrijf pleegde zich achteraf niet aangeeft of niet wordt gevonden, kunnen vragen onbeantwoord blijven, waardoor het moeilijker kan zijn om om te gaan met wat er is gebeurd.

  Wat kan je zelf doen?

Bel het noodnummer

Bel het noodnummer 112 (ambulance en brandweer) bij een ongeval met gewonden.

Als je dringend medische hulp nodig hebt, kan je bellen naar 112 of naar spoed gaan. Het is belangrijk om na een ongeval een arts te raadplegen, ook al lijken je klachten beperkt.  

Als je in België naar het noodnummer 112 belt voor de politie, word je doorgeschakeld naar het noodnummer 101. Hierdoor kan kostbare tijd verloren gaan. Bel daarom voor dringende politiehulp rechtstreeks het noodnummer 101.

Bel het nummer 101

Als je de politie nodig hebt (omdat de weg bijvoorbeeld versperd is door het ongeval), bel dan het nummer 101, dat dag en nacht bereikbaar is. Breng jezelf en anderen eerst in veiligheid.

Contacteer bij een ongeval met vluchtmisdrijf zo snel mogelijk de politie.

Breng je omgeving op de hoogte

Een verkeersongeval kan heel ingrijpend zijn, zeker als het gaat om een vluchtmisdrijf, maar het is belangrijk om zo snel mogelijk een aantal zaken te regelen.  

Breng je omgeving op de hoogte en vraag om hulp.  

Breng je verzekeringsmaatschappij en, als je gewond bent, je ziekenfonds op de hoogte.

Verwittig je werkgever of school als je na het ongeval afwezig zal zijn.   

Contacteer je verzekeraar

Ga in je verzekeringscontracten na of je verzekerd bent en meld het ongeval bij je verzekering. Afhankelijk van de dekking kan je verzekering de schade vergoeden. Bezorg je verzekering ook het proces-verbaal van de politie als die ter plaatse kwam.   

Elk ongeval is anders. De omstandigheden waarin een ongeval gebeurt, hebben belangrijke gevolgen voor de manier waarop je als slachtoffer vergoed wordt voor de schade die je hebt geleden. Om door het bos de bomen te kunnen zien, werkte Assuralia een interactieve module uit. Door enkele vragen te beantwoorden kom je te weten hoe jouw lichamelijke schade vergoed wordt en op welke verzekeringen je een beroep kunt doen.

Bij een ongeval met vluchtmisdrijf is het vaak moeilijk of onmogelijk te bepalen welke verzekeraar de schade moet vergoeden. Als slachtoffer kan je dan voor een schadeloosstelling terecht bij het Belgisch Gemeenschappelijk Waarborgfonds (BGWF) (voorheen Gemeenschappelijk Motorwaarborgfonds GMWF).

Zorg voor jezelf

Het is schokkend om betrokken te zijn bij een verkeersongeval met vluchtmisdrijf. Het kan je dagelijks leven overhoop halen, dat is normaal. Iedereen verwerkt zo’n gebeurtenis op zijn manier.  

Zoek steun bij iemand waar je terechtkan. Vrienden, familie, buren, … kunnen naar je luisteren en je bijstaan.

Hoe verwerk je een ingrijpende gebeurtenis?

Bewaar alle administratie rond het ongeval

Bewaar alle gegevens en documenten over het verkeersongeval (zoals medische documenten, het proces-verbaal, …). Ze kunnen later belangrijk zijn om de schade te bewijzen. 

  Wie kan je helpen?

Familie of vrienden

Neem iemand uit je omgeving in vertrouwen. Praat erover met mensen die naar je blijven luisteren ook al vertel je je verhaal steeds opnieuw.

Daarnaast kan het fijn zijn als iemand uit je omgeving helpt met het huishouden of af en toe op je kinderen past. Durf familie of vrienden om hulp te vragen. Je zal merken dat zij graag helpen. 

Je huisarts

Je kan je huisarts betrekken als vertrouwenspersoon. Je huisarts kan luisteren en je helpen om de situatie uit te klaren, en je eventueel doorverwijzen naar gepaste hulpverlening. Je huisarts kan ook (fysische en psychische) letsels vaststellen en eventueel een attest maken van arbeidsongeschiktheid.  

In het weekend of op feestdagen kan je terecht bij een dokter van wacht of huisartsenwachtpost.

Dienst Maatschappelijk Werk van je ziekenfonds

De dienst maatschappelijk werk van je ziekenfonds kan informatie en advies geven en je helpen bij administratie. Deze dienst kan je wegwijs maken over mogelijke uitkeringen, thuiszorg, het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH), … Contacteer je ziekenfonds voor meer info.

Slachtofferhulp van het CAW

Slachtofferhulp van een Centrum Algemeen Welzijnswerk (CAW) kan je informatie geven, begeleiden, en administratief en emotioneel ondersteunen. Slachtoffers en hun omgeving ervaren verschillende emoties. CAW bieden een luisterend oor, denken mee en ondersteunen je waar mogelijk om de draad weer op te nemen.  

Dienst slachtofferonthaal bij de justitiehuizen

Als je aangifte hebt gedaan bij de politie, wil je weten wat er met je klacht gebeurt  De dienst slachtofferonthaal kan je informatie geven over je dossier (vanaf de indiening van de klacht tot de strafuitvoering). Deze dienst kan je ook bijstaan en ondersteuning bieden tijdens de gerechtelijke procedure, bijvoorbeeld bij de teruggave van overtuigingsstukken, de inzage van het dossier, zittingen van de rechtbank, ...  

Juridische eerstelijnsbijstand of een advocaat

Juridische eerstelijnsbijstand biedt praktische inlichtingen, juridische info en een eerste juridisch advies. Indien nodig word je doorverwezen naar een gespecialiseerde organisatie. Het is een gratis dienst, georganiseerd door de Commissie voor Juridische Bijstand, die toegankelijk is voor iedereen, ongeacht je inkomen.  

Voor uitgebreid juridisch advies of als je je wil laten vertegenwoordigen in een strafrechtelijke procedure, kan je terecht bij een advocaat.  

Via juridische tweedelijnsbijstand (vroeger pro deo) kan je beroep doen op de tussenkomst van een advocaat die - afhankelijk van je inkomen - goedkoper of gratis is.

Rondpunt vzw

Rondpunt vzw ijvert voor goede opvang van verkeersslachtoffers in Vlaanderen. Rondpunt biedt informatie en advies en zet in op participatieprojecten rond sport, vrije tijd, ... voor iedereen die door het verkeer geraakt werd.

De gids ‘Als het verkeer je raakt. Praktische gids na een verkeersongeval’ van Rondpunt vzw helpt je op weg. De gids is ingedeeld in handige hoofdstukken die per situatie concrete info geven over wat je kan doen en met welke zaken je te maken kan krijgen na een verkeersongeval. 

Lotgenoten

Als je wil praten over wat je is overkomen met lotgenoten, kan je terecht bij een aantal verenigingen. Een lotgenoot heeft soms genoeg aan enkele woorden om te begrijpen wat je doormaakt. Je verhaal kunnen doen aan iemand met een gelijkaardige ervaring, kan helpen om te begrijpen waar je aan toe bent en je emoties verduidelijken.  

Ouders van Verongelukte Kinderen (OVK) is er voor gezinnen waarvan een kind het leven liet in een verkeersongeval.

Over-Hoop is er voor gezinnen waarvan het kind gewond raakte bij een verkeersongeval.

Als je een ongeval veroorzaakte, kan je via de lotgenotengroep Even Zeer vzw contact zoeken met anderen die hetzelfde meemaakten.

Andere lotgenotenverenigingen zijn te vinden op www.zelfhulp.be  

  Misschien zoek je info over

De pers stelt vragen over het ongeval

Vraagt een journalist je om je verhaal te vertellen in de media? Hoe kan je omgaan met publieke aandacht en wat heb je daarbij te winnen en te verliezen? Deze info helpt je om te beslissen of je je verhaal publiek wilt maken en geeft je tips om te praten met media

Welke juridische stappen volgen na een verkeersongeval?

Rondpunt vzw maakte een overzicht van de juridische stappen die volgen na een verkeersongeval.

Wat wordt er begrepen onder vluchtmisdrijf?

Vluchtmisdrijf is het misdrijf waarbij iemand, al dan niet als bestuurder van een voertuig of een dier, die weet dat hij zelf, zijn voertuig of dier, de oorzaak of de aanleiding is van een verkeersongeval op een openbare plaats, wegvlucht om zich aan de nodige vaststellingen te onttrekken, zelfs wanneer het ongeval niet aan zijn schuld te wijten is.