Bedreiging

Als iemand dreigt je iets aan te doen, kan dat hevige emoties opwekken en kan je veiligheidsgevoel een deuk krijgen. Dat is een normale reactie. Bedreigingen kunnen op verschillende manieren (mondeling, schriftelijk, online, …) worden geuit en zijn soms zeer subtiel.

  Wat kan je zelf doen?

Praat er over!

Zoek steun bij iemand waar je terechtkan. Vrienden, familie, buren, … kunnen naar je luisteren en je bijstaan. Door erover te praten kan je samen overleggen hoe je best hulp zoekt en hoe je bijgestaan wil worden, bijvoorbeeld door professionele hulp te zoeken of door iemand te vragen met je mee te gaan om aangifte te doen. 

Zorg voor jezelf

Iedereen die bedreigd wordt, gaat daar anders mee om. Je kan kwaad, bang, verdrietig of wantrouwig zijn. Het gebeuren kan je dagelijks leven overhoop halen. Misschien vermijd je bepaalde situaties of mensen. Dat is normaal. 

hoe verwerk je een ingrijpende gebeurtenis

Verzamel bewijsmateriaal

Bewijsmateriaal kan helpen om de dader te vinden en te linken aan de feiten. Bezorg het bewijsmateriaal aan de politie als je aangifte doet.  

Doe aangifte bij de politie

Bel de politie op het nummer 101 in geval van nood

Bij dringende situaties kan je dag en nacht terecht bij de politie op het nummer 101. Als je slachtoffer bent van afpersing, contacteer je best onmiddellijk de politie om de dader(s) te laten vatten en te vermijden dat anderen ook slachtoffer worden.  

Doe na de feiten aangifte bij de politie

Als je aangifte doet van afpersing, kan de politie onderzoeken wat er gebeurd is. Je kan je daarbij laten bijstaan door iemand die je vertrouwt. Aangifte vergroot de kans dat de feiten onderzocht worden en de dader(s) gevat worden. Het kan je een gevoel van rechtvaardigheid geven en aangifte is nodig als je beroep wil doen op je verzekering. 

Meer uitleg over de gerechtelijke procedure

Meer informatie over een mogelijke schadevergoeding

  Wie kan je helpen?

Familie of vrienden

Neem iemand uit je omgeving in vertrouwen. Dat is misschien moeilijk, maar als je zwijgt, geef je de dader de macht over je leven en kan je in een isolement raken. Door dat isolement te doorbreken, pak je een stukje van de regie over je leven terug in eigen handen. Praat er vooral over met mensen die naar je blijven luisteren, ook al vertel je je verhaal steeds opnieuw. 

Je huisarts

Je kan je huisarts in vertrouwen nemen. Die kan luisteren en je helpen om de situatie uit te klaren, en je eventueel doorverwijzen naar gepaste hulpverlening. Je huisarts kan ook psychische letsels vaststellen en eventueel een attest maken van arbeidsongeschiktheid.  

Indien nodig kan je tijdens het weekend of op feestdagen ook langsgaan bij een dokter van wacht of huisartsenwachtpost.

1712

1712 is een gratis, professionele hulplijn voor iedereen met vragen over geweld, misbruik en kindermishandeling. Als je slachtoffer bent van bedreiging en er geweld werd gebruikt, kan je 1712 bellen of chatten of mailen via www.1712.be.  

De medewerkers van 1712 luisteren naar je verhaal en verwijzen je eventueel door naar gepaste hulpverlening.  

Aanspreekpersonen integriteit binnen jeugdorganisaties en sportclubs

Binnen jeugdorganisaties en sportclubs kan je de aanspreekpersoon integriteit (API) contacteren als er sprake is van integriteitsschending. Dit is elke vorm van lichamelijk, seksueel, moreel of psychisch gedrag waarvan jij vindt dat het over jouw grens gaat of over de grens van iemand anders. De API gaat aan de slag met wat jij vertelt. Elke melding wordt serieus genomen.

Slachtofferhulp van het CAW

Slachtofferhulp van het CAW kan je informatie geven, begeleiden, en administratief en emotioneel ondersteunen. Slachtoffers en hun omgeving ervaren verschillende emoties. CAW bieden een luisterend oor, denken mee en ondersteunen je waar mogelijk om de draad weer op te nemen.  

Dienst slachtofferonthaal bij de justitiehuizen

Als je aangifte hebt gedaan bij de politie, wil je weten wat er met je klacht gebeurt. De dienst slachtofferonthaal kan je informatie geven over je dossier (vanaf de indiening van klacht tot de strafuitvoering). Deze dienst kan je ook bijstaan en ondersteuning bieden tijdens de gerechtelijke procedure, bijvoorbeeld bij de teruggave van inbeslaggenomen stukken, bij de inzage van het dossier, bij zittingen van de rechtbank, ...  

Juridische eerstelijnsbijstand of een advocaat

Juridische eerstelijnsbijstand biedt praktische inlichtingen, juridische info en een eerste juridisch advies. Indien nodig word je doorverwezen naar een gespecialiseerde organisatie. Het is een gratis dienst, georganiseerd door de Commissie voor Juridische Bijstand, die toegankelijk is voor iedereen, ongeacht je inkomen.  

Voor uitgebreid juridisch advies of als je je wil laten vertegenwoordigen in een strafrechtelijke procedure, kan je terecht bij een advocaat.  

Via juridische tweedelijnsbijstand (vroeger pro deo) kan je beroep doen op de tussenkomst van een advocaat die - afhankelijk van je inkomen - goedkoper of gratis is.  

  Misschien zoek je info over

Je kent een slachtoffer in je omgeving

Iemand die een ingrijpende gebeurtenis heeft meegemaakt, is helemaal van slag en gedraagt zich vaak anders. Dat kan best verwarrend zijn. Je kan pijn, verdriet of kwaadheid van anderen niet wegnemen. Maar begrip tonen, aandacht geven en luisteren kan natuurlijk wel, ook als je geen pasklare oplossingen hebt. Er gewoon zijn is al een enorme steun. 

Een slachtoffer in je omgeving helpen

Ik werd slachtoffer van bedreiging in het buitenland

Als je slachtoffer wordt van bedreiging in het buitenland, weet je vaak niet goed waar te beginnen. Naast diensten in het land waar je bent, kan je ook contact opnemen met een aantal diensten in België.

Slachtoffer in het buitenland

Wat is strafbare bedreiging?

Bij een strafbare bedreiging zegt de bedreiger bewust en opzettelijk dat hij een aanslag op jou of je eigendom zal plegen.

Er is sprake van een strafbare bedreiging als deze:

  • Een ernstig karakter heeft en objectief kan worden beoordeeld op wat daadwerkelijk is gezegd;
  • mondeling, naamloos (met gebaren of tekens) of met een ondertekend geschrift gebeurt;
  • de bedreigde persoon de dreigingen of kan deze kennen
  • eventueel met een bevel of een voorwaarde gebeurt (bijvoorbeeld het vragen van geld).

Daarnaast zijn bepaalde delicten strafbaar als ze gepleegd zijn onder bedreiging, bijvoorbeeld diefstal met geweld.

Het verschil tussen mondelinge en schriftelijke bedreigingen

Mondelinge bedreigingen zijn enkel strafbaar als ze gepaard gaan met een bevel of voorwaarde (zoals het vragen van geld)

Schriftelijke bedreigingen zijn strafbaar met of zonder bevel of voorwaarde; via brief, e-mail, sms, sociale media of internetfora, …

Is online bedreiging strafbaar?

Bedreigingen zijn strafbaar als ze gepaard gaan met een bevel of voorwaarde en als ze mondeling of schriftelijk gebeuren via brief, e-mail, sms, sociale media of internetfora.

Safeonweb

Safeonweb wil Belgische burgers op een snelle, correcte manier informeren en adviseren over cybersecurity, grote actuele digitale dreigingen en online veiligheid.

Bedreiging op het werk

Geweld op het werk houdt elke feitelijke situatie in waarin je als werknemer fysiek of psychisch bedreigd of aangevallen wordt tijdens het uitvoeren van je job. Geweld op het werk kan tot uiting komen in bedreigingen en fysieke of verbale agressie (beledigingen, kritiek, kwaadsprekerij, plagerijen, ...). De dader kan een collega, een meerdere of een ondergeschikte zijn, maar ook een derde (bijvoorbeeld een klant aan het loket of een leverancier).

De wetgeving over welzijn op het werk voorziet in een aantal preventieve maatregelen die geweld op het werk moeten voorkomen.

Meld iedere vorm van bedreiging op het werk bij je werkgever. Zo weet je werkgever wat je overkomen is en in welke situaties jij te maken krijgt met bedreigingen.

Je kan ook terecht bij de vertrouwenspersoon of preventieadviseur psychosociale aspecten of de medische arbeidsinspectie. Er bestaan specifieke procedures om klacht in te dienen tegen de dader: een informele en een formele procedure en een procedure voor de bevoegde rechtbank.

Feiten van geweld, pesterijen of ongewenst seksueel gedrag op het werk zijn strafbaar.

Bedreiging uit discriminatie

Soms word je bedreigd door bijvoorbeeld je huidskleur, ras, herkomst, geslacht, seksuele geaardheid, filosofische of religieuze overtuigingen, handicap, ziekte, leeftijd,…. Er kan dan sprake zijn van een haatmisdrijf, een misdrijf waarbij discriminatie een rol speelt. Bedreiging is strafbaar en je kan er aangifte van doen. Als je denkt dat er sprake is van een haatmisdrijf, laat de politie dat dan weten.

Wat is drugsgeweld?

Drugsgeweld is het gevolg van rivaliteit in het drugmilieu waarbij er conflicten ontstaan tussen drugsbendes. Deze conflicten gaan dan in de meeste gevallen over het intimideren en/of uitschakelen van de concurrentie. Er worden aanslagen gepleegd op leden van de rivaliserende bende. Niet enkel familieleden zijn hier vaak het slachtoffer van, maar ook toevallige omstaanders of buren. Deze aanslagen kunnen voorkomen onder de vorm van vuurwerkbommen, schietpartijen, brandstichting, bedreigingen, …

Druggebruik en een drugsproblematiek in een buurt kunnen wel overlast met zich meebrengen, maar monden niet altijd uit in drugsgeweld.

Als je slachtoffer of getuige bent van drugsgeweld, doe je best aangifte bij de politie. Het is belangrijk om je goed voor te bereiden, noteer eventueel alles wat je gezien en/of gehoord hebt. Wat jij weet over het misdrijf, kan namelijk heel belangrijk zijn voor het onderzoek en de bestraffing van  de plegers.

Wat is afpersing?

De juridische term “afpersing” slaat op het met behulp van geweld of bedreiging zaken te doen overhandigen.