Een klacht indienen


Aangifte doen of een klacht indienen

Als slachtoffer of getuige van een misdrijf kan je aangifte doen of klacht indienen bij de politie. Dit kan gebeuren op de plaats van de feiten als de politie aanwezig is of in een politiekantoor. Je doet dit best zo snel mogelijk na de feiten zodat de politie over precieze informatie beschikt over de feiten (uur, plaats, beschrijving van de verdachte) en de geleden schade (omschrijving van je verwondingen, gestolen voorwerpen,…). Hoe meer details je kunt vertellen, hoe beter. Een politieambtenaar noteert je klacht in een proces-verbaal.

Meer info over het indienen van een klacht en de verdere procedure kan je onder gerechtelijke procedure vinden. 

Van een aantal feiten (fietsdiefstal, winkeldiefstal, beschadigingen,…) kan je ook online aangifte doen via Police On Web. Een online aangifte wordt automatisch verstuurd naar de lokale politiezone waar de feiten zich hebben voorgedaan. 

Het belang van een klacht indienen

Als slachtoffer de stap zetten om klacht in te dienen, is niet altijd gemakkelijk. Je kan je bang of schuldig voelen of je bent misschien beschaamd voor wat is gebeurd. Het kan helpen als je iemand in vertrouwen neemt en praat over wat je hebt meegemaakt. Dit kan iemand in je omgeving zijn of een professional. Zij kunnen je helpen in de verdere stappen die je onderneemt en kunnen eventueel met je meegaan naar het politiekantoor.

Een klacht indienen is belangrijk. Door klacht in te dienen kan de politie de dader proberen op te sporen en kan je er mee voor zorgen dat anderen niet hetzelfde moeten meemaken. Een klacht indienen kan je ook helpen bij de verwerking van wat je overkwam.

Politiediensten beschikken voor bepaalde feiten soms over specifiek opgeleid personeel en opvanglokalen waar je rustig je verhaal kan doen. Als je je verhaal liefst wil vertellen aan een politieambtenaar van hetzelfde geslacht, mag je dat altijd vragen. Sommige vragen die politieambtenaren stellen kunnen confronterend of pijnlijk zijn. Deze vragen zijn echter vaak noodzakelijk om bewijzen te verzamelen. Als je niet begrijpt waarom een bepaalde vraag gesteld wordt, kan je steeds uitleg vragen. 

Wanneer een klacht indienen?

Een klacht indienen, doe je best zo snel mogelijk na de feiten. De verjaringstermijn begint immers te lopen vanaf de dag dat het misdrijf werd gepleegd. Als je als minderjarige slachtoffer werd van een misdrijf, dan kan je in principe tot 5 jaar nadat je 18 werd, klacht indienen voor dit misdrijf. 

Er zijn echter heel wat seksuele misdrijven op minderjarigen (o.a. verkrachting, aanranding van de eerbaarheid, online grooming, ...) waarvoor geen verjaringstermijn meer geldt. Je kan dan klacht indienen wanneer je wil.

Let wel, dit kan enkel als je in het verleden nog geen klacht hebt ingediend én als de dader nog niet vervolgd en/of gestraft werd voor het misdrijf.

Als minderjarige een klacht indienen

Ook als minderjarige kan je een klacht indienen. Je kan alleen naar de politie stappen en daar je verhaal doen. De politie is wel verplicht om je ouders op de hoogte te brengen (zonder in detail te treden) als je bepaalde zaken aanhaalt. Je ouders blijven immers burgerrechtelijk aansprakelijk voor jou.

Als je het niet zitten om alleen klacht neer te leggen, heb je het recht om je te laten begeleiden door een volwassene naar keuze (vertrouwenspersoon).

 Onder gerechtelijke procedure vind je alle informatie terug over het indienen van een klacht en de verschillende stappen in de gerechtelijke procedure.