Info voor jongeren

“Ik word nog steeds boos als ik eraan denk wat hij me heeft aangedaan.” (Els, 14 jaar) “Elke keer als ik voorbij de plaats fiets, moet ik denken aan het ongeval en begin ik helemaal te trillen." (Siebe, 12 jaar) "Je ziet mensen zingen, dansen en plezier maken. Soms begrijp je dat niet meer. Dan lijkt het of de wereld stilstaat voor mij.” (Freya, 15 jaar)


Om het even wat je voelt is normaal

Wanneer iemand jou iets heeft aangedaan of wanneer je iets ernstigs meemaakte, kan je boos en angstig zijn, of je schuldig voelen. Deze en nog een heleboel andere gevoelens zijn mogelijk en normaal, en kunnen blijven een rol spelen, soms gedurende je hele leven, of pas (veel) later optreden. Elke jongere gaat op zijn eigen manier om met gevoelens. Bij sommigen treden slaapproblemen op, anderen zijn bang om alleen te zijn of willen net liever alleen zijn.

Alle reacties zijn oké

Verwerken wat je hebt meegemaakt is niet altijd gemakkelijk. Het gebeurt stap voor stap en is voor iedereen anders. Voor de ene persoon is het makkelijker dan voor de andere. Soms kun je een ingrijpende gebeurtenis niet van je afzetten en blijf je ermee bezig. Op andere momenten doe je er alles aan om het gebeurde even te vergeten. Voel je niet schuldig als het niet direct lukt.

Praten over wat je overkwam

Het doet goed om met iemand over het gebeurde te praten. Dat kan met vrienden, ouders, familie, leerkrachten, een medewerker van slachtofferhulp (CAW) of het JAC (jongerenaanbod van het CAW) of iemand anders die je vertrouwt.

Je kan ook een uitlaatklep vinden in hobby’s zoals sporten, creatief bezig zijn, muziek beluisteren,…

Als jongere klacht neerleggen

Als je aangifte doet, kan de politie onderzoeken wat er gebeurd is. Aangifte doen vergroot de kans dat de feiten onderzocht en de dader(s) gevat worden.

Ook als minderjarige kan je klacht neerleggen. Je wordt dan betrokken in de gerechtelijke procedure die daarop kan volgen.

Als je jonger bent dan 18 jaar heb je het recht je te laten begeleiden door een volwassen persoon naar keuze als je klacht neerlegt. Ook als je ouder bent dan 18 is het goed om je hierbij te laten ondersteunen.

Onder 'gerechtelijke procedure' vind je alle info terug over het neerleggen van een klacht en de verschillende stappen in de gerechtelijke procedure.

Waar vind je hulp?

Je kan met al je vragen terecht bij een medewerker van slachtofferhulp (CAW) of het JAC (jongerenaanbod van het CAW). Deze gesprekken zijn gratis en kunnen bij jou thuis of op de dienst.

Als schoolgaande jongere kan je met al je hulpvragen over psychisch en sociaal functioneren (bijvoorbeeld depressieve gevoelens, faalangst, pestproblemen, grensoverschrijdend gedrag) terecht bij het CLB.

Met vragen over geweld, misbruik of kindermishandeling kan je terecht bij het nummer 1712.

Met vragen over seksueel misbruik en geweld kan je ook anoniem chatten met medewerkers van www.nupraatikerover.be, een initiatief van de Vertrouwenscentra Kindermishandeling.

Je kan ook terecht bij een psycholoog of therapeut. Deze gesprekken zijn echter niet gratis. 

Meer lezen

Kinderen en jongeren slachtoffer van een schokkende gebeurtenis. Een weg- en verwerkwijzer.