Schadevergoeding

Hoe kan je schade vergoed worden?

Als slachtoffer moet je zelf de nodige stappen zetten om je schadevergoeding effectief te ontvangen.

Verzekering

Kijk na of je een verzekering hebt die de schade dekt (bijvoorbeeld een verzekering van je werk, diefstalverzekering, verzekering tegen insolventie van derden, verzekering voor materiële schade (bij verkeersongeval),…

Neem zeker contact op met je verzekeringsmaatschappij. Het is mogelijk dat je een rechtsbijstandsverzekering hebt die kan tussenkomen in je gerechtskosten (bijvoorbeeld voor het ereloon van je advocaat, deskundigen, de kosten voor een kopie van het dossier,…).

Na een misdrijf, een ramp, een terreuraanslag of een ongeval kan je verschillende documenten ontvangen van je verzekeringsmaatschappij, maar ook van de verzekeringsmaatschappij van je tegenpartij. Onderteken deze documenten niet zomaar, maar neem de tijd om deze goed te lezen en om eventueel advies te vragen (vb. aan je advocaat). Het kan belangrijk zijn om de definitieve resultaten van onderzoeken af te wachten.

Burgerlijke vordering

Een burgerlijke vordering is een eis tot schadevergoeding door de burgerlijke partij. Je kan een vordering instellen voor de burgerlijke rechter of de strafrechter.

Als je burgerlijke vordering gegrond is verklaard en de dader wordt schuldig bevonden, veroordeelt de rechter de dader tot het betalen van een schadevergoeding.

Als de dader de schadevergoeding niet vrijwillig betaalt, kan je een gerechtsdeurwaarder inschakelen. Hij kan de gerechtelijke beslissing gedwongen uitvoeren (bijvoorbeeld door beslag te leggen op de goederen of inkomsten van de veroordeelde). Informeer steeds naar de kosten van zo’n procedure en naar een eventuele tussenkomst van je verzekeraar voor rechtsbijstand.

De Commissie voor financiële hulp aan slachtoffers van opzettelijke gewelddaden en aan occasionele redders

Als je ernstige lichamelijke of psychische schade hebt geleden en er is geen andere mogelijkheid om voldoende vergoed te worden, dan kan je een verzoek om financiële hulp indienen bij de Commissie voor financiële hulp.

Je kan een eenvoudig verzoek tot financiële hulp indienen, ook als de dader onbekend is of ontoerekeningsvatbaar is verklaard.

De commissie kan een financiële hulp toekennen, maar garandeert geen volledige schadevergoeding.

Je kan vier soorten hulp vragen:

  • hoofdhulp: De financiële tegemoetkoming die de Commissie voor alle geleden schade kan toekennen.
  • noodhulp: Om noodhulp toe te kennen, moet de Commissie het gerechtelijk onderzoek niet afwachten. Er is dus geen beslissing nodig. Het volstaat dat je klacht hebt neergelegd of je burgerlijke partij hebt gesteld. Vertraging bij de toekenning van hulp kan voor de verzoeker immers heel nadelig zijn (bijvoorbeeld wanneer je geconfronteerd wordt met heel hoge medische kosten). De procedure van noodhulp probeert daaraan te verhelpen. 
  • aanvullende hulp: Je kan aanvullende hulp vragen wanneer je schade is toegenomen binnen de tien jaar na de toekenning van de hoofdhulp. 
  • uitzonderlijke hulp: Je kan uitzonderlijke hulp aanvragen indien er meer dan tien jaar zijn verstreken sinds de feiten en er reeds hoofdhulp werd toegekend.

Voor meer informatie kan je je wenden tot de Commissie.