Schadevergoeding

Hoe schadevergoeding krijgen?

Verzekering

Kijk na of je een verzekering hebt die de schade dekt (bijvoorbeeld een verzekering van je werk, diefstalverzekering, verzekering tegen insolventie van derden, verzekering voor materiële schade (bij verkeersongeval),…

Neem zeker contact op met je verzekeringsmaatschappij. Het is mogelijk dat je een rechtsbijstandsverzekering hebt die kan tussenkomen in je gerechtskosten (bijvoorbeeld voor het ereloon van je advocaat, deskundigen, de kosten voor een kopie van het dossier,…).

Na een misdrijf, een ramp of een ongeval kan je verschillende documenten ontvangen van je verzekeringsmaatschappij, maar ook van de verzekeringsmaatschappij van je tegenpartij. Onderteken deze documenten niet zomaar, maar neem de tijd om deze goed te lezen en om eventueel advies te vragen (vb. aan je advocaat). Het kan belangrijk zijn om de definitieve resultaten van onderzoeken af te wachten.

Burgerlijke vordering

Als je burgerlijke vordering gegrond is verklaard, veroordeelt de rechter de dader tot het betalen van een schadevergoeding.

Als de dader de schadevergoeding niet vrijwillig betaalt, kan je een gerechtsdeurwaarder inschakelen. Hij kan de gerechtelijke beslissing gedwongen uitvoeren (bijvoorbeeld door beslag te leggen op de goederen of inkomsten van de veroordeelde). Informeer steeds naar de kosten van zo’n procedure en naar een eventuele tussenkomst van je verzekeraar voor rechtsbijstand.

Wat doet de Commissie voor financiële hulp?

Onder bepaalde voorwaarden kan je je als slachtoffer (of na(ast)bestaande) wenden tot de Commissie voor financiële hulp aan slachtoffers van opzettelijke gewelddaden en aan de occasionele redders.

Je kan een eenvoudig verzoek tot financiële hulp indienen, ook als de dader onbekend is of ontoerekeningsvatbaar is verklaard.

De commissie kan steun toekennen, maar garandeert geen volledige schadevergoeding.

Je kan drie soorten hulp vragen:

  • noodhulp: financiële hulp die je kan vragen wanneer vertraging je aanzienlijk nadeel zou berokkenen, bijvoorbeeld als je door het misdrijf plots met hoge medische kosten wordt geconfronteerd
  • hoofdhulp: financiële hulp die je als vergoeding kan vragen voor de geleden schade. Als de dader gekend is moet je schadevergoeding hebben nagestreefd. Dit kan blijken uit een burgerlijke partijstelling, uit een vordering voor een burgerlijke rechtbank of een rechtstreekse dagvaarding van de dader
  • aanvullende hulp: financiële hulp wanneer je ‘nadeel’ is toegenomen sinds de initiële hulpverlening

Voor meer informatie kan je je wenden tot de Commissie.