Info voor professionals

Soms kom je via je werk in contact met slachtoffers. Bij sommige professionals is dat occasioneel, bij anderen gebeurt dat regelmatig. Iedereen die in contact komt met slachtoffers moet op de hoogte zijn van hun rechten. Informatie over het verwerken van een ernstige gebeurtenis kan je verder helpen. Elk slachtoffer heeft eigen noden en vragen. Elke situatie en elk slachtoffer is anders en moet met respect behandeld worden. Vragen van slachtoffers kunnen erg verschillen: sommigen hebben vooral nood aan een luisterend oor, anderen aan praktische hulp. Het gebeurt ook regelmatig dat slachtoffers juridische vragen hebben.


Doorverwijzen

Eerste lijn

Slachtoffers kan je altijd doorverwijzen naar een gespecialiseerde dienst. Slachtoffers die psychosociale steun nodig hebben, die het zelf allemaal niet meer weten, kan je doorverwijzen naar slachtofferhulp van de Centra voor Algemeen Welzijnswerk.

Slachtoffers die een juridisch dossier opstartten en vragen hebben over hun dossier of het lopende proces kunnen terecht bij de dienst slachtofferonthaal van het justitiehuis.

Slachtoffers die klacht willen indienen of die in contact willen komen met de politie kunnen doorverwezen worden naar de dienst slachtofferbejegening van de lokale politie.

Je kan ook steeds doorverwijzen naar de huisarts aangezien de huisarts voor veel mensen een vertrouwenspersoon is die de persoon in kwestie en zijn/haar gezin goed kent en op langere termijn lichamelijke en psychische klachten kan opvolgen.

Tweede lijn

Sommige slachtoffers hebben nood aan intensieve psychologische therapie. Zij kunnen worden doorverwezen naar het plaatselijke Centrum voor Geestelijke Gezondheidszorg (CGG) of naar individuele therapeuten. De inschatting van deze nood is niet eenvoudig. Daarom kan het nodig zijn om slachtoffers eerst door te verwijzen naar de huisarts of een Centrum voor Algemeen Welzijnswerk (CAW). Zij zijn beter in staat om de noodzaak van een doorverwijzing te beoordelen.

Zorg dragen voor jezelf

Contact met slachtoffers of het horen van verhalen van slachtoffers kan ook op jou impact hebben. Als professional moet je je bewust zijn van die impact, die afhankelijk kan zijn van hoe vaak je slachtoffers ontmoet, de hoeveelheid verhalen die soms op je afkomt, je eigen achtergrond en gevoeligheid.

Het idee dat je dit als professional allemaal zomaar aan moet kunnen, werkt vaak contraproductief. Het is veel beter om bewust uitlaatkleppen te zoeken en personen waarmee je kan praten. Werk je binnen een dienst of organisatie, dan is jouw werkgever verplicht om je daarin op een goede manier te ondersteunen.

Op de website van de Federale Overheid Volksgezondheid vind je meer tips over hoe je hiermee kan omgaan. Je vindt er ook informatie over hoe je als leidinggevende werknemers kan ondersteunen of hoe je collega’s kan helpen.