Strafverminderende verschoningsgronden

zijn omstandigheden die door de wet worden bepaald. Wanneer de rechters vaststelt dat de voorwaarden van de verschoningsgrond vervuld zijn, leidt dit automatisch tot vermindering van de straf (bv. uitlokking voor opzettelijke slagen, verwondingen of opzettelijk doden, …).