Verzachtende omstandigheden

zijn feitelijke omstandigheden die verband houden met het gepleegde misdrijf of met de persoon van de dader en die de straf kunnen verminderen. Zij worden niet door de wet bepaald, de rechter kan zelf bepalen aan welke omstandigheden hij een verzachtend karakter geeft (bv. de jeugdige leeftijd van de dader, een blanco strafblad, …).